Pradžia EN

Pristatomas „Europos horizonto“ projektų fiksuotųjų sumų finansavimo modelis

Data 2022-03-23 Kategorija „Europos horizonto“ naujienos

Remdamasi bandomojo fiksuotųjų sumų (angl. lump sum) finansavimo modelio taikymo vertinimo rezultatais, Europos Komisija planuoja plačiau taikyti šią schemą programoje „Europos horizontas“. Lietuvos mokslo tarybos NCP – „Europos horizonto“ klausimais konsultuojantys nacionaliniai kontaktiniai atstovai – tyrėjams rengia seminarą, padėsiantį ne tik susipažinti su šiuo modeliu, bet ir jo gerąja patirtimi bei iššūkiais.

Fiksuotųjų sumų finansavimo modelis – tai supaprastinta finansavimo forma, kurią EK pradėjo taikyti dar programoje „Horizontas 2020“, siekdama rasti alternatyvą tradiciniam finansavimui. Tradicinis finansavimo modelis grindžiamas faktinių išlaidų kompensavimu ir, nepaisant visų bandymų supaprastinti jo taikymo taisykles, dėl didelės finansų valdymo apimties ir klaidų tikimybės yra laikomas sudėtingu.

Atliktos 2018–2020 m. kokybinės ir kiekybinės paraiškų vertinimo ekspertų, programos dalyvių ir nacionalinių kontaktinių atstovų atsiliepimų analizės išvados rodo, kad fiksuotųjų sumų finansavimo būdas yra veiksmingas ir taikytinas plačiau, kaip būdas paprastinti projektų administravimą. „Lump sum“ projektų vykdytojams nebereikia teikti faktinių išlaidų ataskaitų ar darbo laiko apskaitos žiniaraščių. Šis modelis taip pat suteikia galimybę sutelkti dėmesį į mokslinį ir techninį projektų turinį, o ne į finansų valdymą.

Seminarą „Lump sum in Horizon Europe: practical insights“ rengia Lietuvos mokslo tarybos NCP bendradarbiaudami su kolegomis iš Estijos ir Latvijos mokslo tarybų bei Lenkijos Nacionalinio tyrimų ir plėtros centro biuru Briuselyje. Seminaras vyks  š. m. balandžio 6 d. 11–13 val. nuotoliniu būdu (registracija iki balandžio 4 d.).

Kvietimas į seminarą.