Pradžia EN

Patvirtintas pirmasis 2021–2024 m. „Europos horizonto“ strateginis planas

Data 2021-03-18 Kategorija „Europos horizonto“ naujienos

Europos Komisija patvirtino pirmąjį naujosios Europos Sąjungos (ES) mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos horizontas“ strateginį planą.

Planas parengtas bendradarbiaujant su Europos Parlamentu, valstybėmis narėmis, suinteresuotomis šalimis ir plačiąja visuomene, taip siekiant sustiprinti bendrą atsakomybę, „Europos horizonto“ poveikį ir tai, kad ES moksliniai tyrimai ir inovacijos atitiktų Europos neutralaus poveikio klimatui, tapimo žalia ir prisitaikiusia prie skaitmeninio amžiaus iššūkių bei ekonomikos, kuri tarnautų žmonėms, prioritetus.

Numatytos keturios strateginės kryptys, kuriomis ateinančius ketverius metus bus investuojama į mokslinius tyrimus ir inovacijas:

  • Atviro strateginio savarankiškumo užtikrinimas kuriant pagrindines skaitmenines, didelio poveikio ir naujas technologijas, sektorius ir vertės grandines;
  • Europos ekosistemų ir biologinės įvairovės atkūrimas ir tvarus gamtos išteklių valdymas;
  • Užtikrinimas, kad Europos ekonomikos taptų pirmąja skaitmeninėmis technologijomis grįsta žiedine, neutralaus poveikio klimatui ir tvaria ekonomika;
  • Atsparesnės, įtraukesnės ir demokratiškesnės Europos visuomenės kūrimas.

Strateginių krypčių pagrindas – tarptautinis bendradarbiavimas. Planas taip pat apima „Europos horizonto“ lėšomis plėtojamas Europos partnerystes ir ES misijas.

Nustatant strategines kryptis atsižvelgta į horizontaliuosius, pavyzdžiui, lyčių lygybės, principus.

Strateginio plano kryptys bus plėtojamos, vykdant „Europos horizonto“ darbo programą.

Pirmieji kvietimai teikti paraiškas bus paskelbti 2021 m. pavasarį ir pristatyti birželio 23-24 d. vyksiančiose Europos mokslinių tyrimų ir inovacijų dienose.

Daugiau informacijos apie „Europos horizonto“ strateginį planą.

„Europos horizonto“ strateginis planas. Informacijos suvestinė

„Europos horizonto“ strateginis planas

Programa „Europos horizontas“

Europos partnerystės

Kvietimai teikti paraiškas