Pradžia EN

Paskelbtos gairės apie „Europos horizonto“ ir ERPF programų sinergiją

Data 2022-07-11 Kategorija „Europos horizonto“ naujienos

2022 m. liepos 5 d. Europos Komisija paskelbė praktines gaires apie naujas galimybes padidinti programos „Europos horizontas“ ir Europos regioninės plėtros fondo sinergiją.

Dokumentas apima teisinę ir praktinę įgyvendinimo informaciją, kaip pasiekti veiklų sinergijos naudojant tokius mechanizmus, kaip: Europos Komisijos suteiktas kokybės ženklas (angl. Seal of Excellence),  finansinių išteklių perkėlimas iš ERPF į „Europos horizontą“ (angl. Transfers), kumuliatyvinis finansavimas (angl. Cumulative Funding), ERPF lėšų panaudojimas bendrai finansuojamoms arba institucinėms Europos partnerystėms (angl. European Partnerships), kombinuotas finansavimas (angl. Combined Funding/ Teaming) bei  visiems mokslinių tyrimų ir inovacijų proceso etapams ir ES misijoms skiriamo finansavimo sinergija (angl. upstream – downstream).

Tokia „Europos horizonto“ ir Europos regioninės plėtros fondo sinergija atveria naujų galimybių siekti spartesnio inovacijų vystymosi visuose regionuose ir geriau integruoti menkiau išsivysčiusius ir nutolusius regionus į Europos mokslinių tyrimų erdvę (angl. ERA) ir Europos inovacijų ekosistemą (angl. EIE). Vienas iš ES politikos prioritetų yra skatinti novatorišką, pažangią bei tvarią ekonominę transformaciją ir didinti kompetenciją mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje, kartu mažinant atotrūkį tarp valstybių narių privataus ir viešojo sektoriaus gebėjimų. „Europos horizontas“ ir Europos regioninės plėtros fondas  yra pagrindinės ES priemonės siekiant šių tarpusavyje susijusių tikslų.