Pradžia EN

Paskelbti viešųjų konsultacijų ateities rezultatai dėl ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programų

Data 2023-04-21 Kategorija Tarybos naujienos
Paskelbti viešųjų konsultacijų ateities rezultatai dėl ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programų

Viešose nuotolinėse konsultacijose dėl 2014–2027 m. Europos Sąjungos (ES) mokslinių tyrimų ir inovacijų bendrųjų programų praeities, dabarties ir ateities suinteresuotieji subjektai ir asmenys buvo kviečiami pasidalyti nuomonėmis apie programų „Horizontas 2020“ ir „Europos horizontas“ rezultatus bei prisidėti prie „Europos horizonto“ programos 2025–2027 m. strateginio plano krypčių formavimo. Konsultacijos vyko 12 savaičių.

Balandžio 19 d. paskelbtame leidinyje pateikiama vertingų įžvalgų apie prioritetus ir susirūpinimą keliančius klausimus, kuriuos piliečiai pateikė viešų konsultacijų metu. Iš viso buvo pateikti 2 788 atsakymai ir 265 pozicijos. Iš jų – 2 558 atsakymai ir 108 pozicijos buvo gauti skiltyje dėl strateginio plano krypčių. Respondentai nurodė, kad svarbiausi visuomenės iššūkiai per ateinančius 10 metų bus klimato kaita, energijos tiekimas, biologinės įvairovės nykimas ir įtemptos sveikatos priežiūros sistemos bei senėjanti Europos visuomenė. 

Gautos įžvalgos yra vertingas indėlis į šiuo metu vykstantį strateginio planavimo procesą, kuris yra skirtas „Europos horizonto“ programos 2025–2027 m. strateginiam planui ir pasirengimui kitai bendrajai mokslinių tyrimų ir inovacijų programai. Rezultatų santrauka taip pat bus įtraukta į strateginio plano analizės dokumentą, kuris bus paskelbtas gegužės mėn.

Lietuvos mokslo Taryba kartu su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija taip pat kvietė Lietuvos  tyrėjus, mokslo vadybininkus, verslo ir ministerijų atstovus į 3 dirbtuves, tad Lietuvos tyrėjų nuomonė taip pat yra atspindėta gautuose rezultatuose.

Plačiau apie tai.

Su visais rezultatais galima susipažinti čia.

 

Daugiau informacijos

Justyna Lučinska
Lietuvos mokslo tarybos
Programų koordinatorė
Tel. +370 60476180
El. p. justyna.lucinska@lmt.lt

 

Kontaktai žiniasklaidai