Pradžia EN

Paskelbti prisitaikymo prie klimato kaitos ir vandenynams, jūroms ir vandenims atkurti skirtų misijų kvietimai teikti paraiškas

Data 2022-07-28 Kategorija „Europos horizonto“ naujienos

Europos Komisijos viešųjų pirkimų ir projektų platformoje skelbiami „Europos horizonto“ misijų „Prisitaikymas prie klimato kaitos“ ir „Atkurkime mūsų vandenyną, jūras ir vandenis“  kvietimai teikti paraiškas. Paraiškos priimamos iki š. m. rugsėjo 27 d.

Misija „Prisitaikymas prie klimato kaitos“ siekiama teikti bendrą paramą Europos regionams ir bendruomenėms, kad jos geriau suprastų, pasiruoštų ir valdytų klimato riziką bei galimybes Dabartinėje stadijoje Misija daugiausia dėmesio skiria bendros rizikos vertinimo sistemos kūrimui, kuria remiantis bus remiamas pirmasis regionų ir bendruomenių priemonių rinkinys, kad jie geriau suprastų savo klimato riziką ir sudarytų darbotvarkę bei veiksmų planą, kaip stiprinti vietos atsparumą klimato kaitai.

Misija „Atkurkime mūsų vandenyną, jūras ir vandenis“ iki 2030 m. siekia apsaugoti ir atkurti jūrų ir gėlo vandens ekosistemas bei biologinę įvairovę, vandenynų, jūrų ir vandenų taršą įgyvendinant nulinės oro, vandens ir dirvožemio taršos ES veiksmų planą bei tvarią mėlynąją ekonomiką paversti žiedine bei neutralia anglies dioksido kiekiui.

Kvietimai teikti paraiškas skelbiami EK viešųjų pirkimų ir projektų platformoje. Daugiau informacijos apie misijas oficialiame EK puslapyje.

Visi veiksmų grupės „Maistas, bioekonomika, gamtos ištekliai, žemės ūkis ir aplinka“ tematikų kvietimai.  

Planuojate teikti paraiškas? Kviečiame konsultuotis ir susisiekti su šių misijų NCP Laura Pėkiene (tel. 8 6094 76131, e. p. laura.pekiene@lmt.lt).