Pradžia EN

Paskelbti „Europos horizonto“ misijų vertinimo kriterijai

Data 2021-03-04 Kategorija „Europos horizonto“ naujienos

Įpusėjus parengiamajam „Europos horizonto“ misijų etapui, kurio tikslas – detalizuoti su misijomis susijusią investavimo strategiją bei šia priemone siektinus veiklos rodiklius, parengtas ir misijų vertinimo kriterijų sąrašas.

Nuspręsta, jog Europos Komisija vertins konkrečias siūlomas misijas remiantis šiais aspektais:

  1. Pridėtinė misijos vertė – vertinama, ar siūloma misija turi aiškią pridėtinę vertę jau egzistuojančių Europos Sąjungos iniciatyvų kontekste;
  2. Aiški misijos turinio sąsaja su moksliniais tyrimais ir inovacijomis – vertinama, ar misijos tikslų pasiekimui būtini moksliniai tyrimai ir inovacijos;
  3. Misijos įtikinamumas (angl. – buy-in) – vertinama, ar misija sulaukia platesnio palaikymo ir kaip šis palaikymas pasireiškia (pvz., finansinė parama, politikos formavimas ir kt.);
  4. Misijos tikslas – ambicingas ir tuo pačiu realistiškas, pamatuojamas bei apibrėžtas laiko trukme – vertinama, ar misijos tikslas yra aiškiai apibrėžtas, pasiekiamas per konkretų nustatytą terminą, turint ribotus finansinius išteklius;
  5. Misijos vykdymo plano tinkamumas – vertinama, ar siūlomas misijos vykdymo planas yra pagrįstas ir tinkamas numatytiems tikslams pasiekti;
  6. Misijos biudžetas – vertinama, ar numatytas misijos biudžetas yra adekvatus ir proporcingas numatytiems tikslams pasiekti.

Išsamiau apie Europos Komisijos patvirtintus misijų vertinimo kriterijus.

Kilus papildomiems klausimams maloniai kviečiame kreiptis į NCP.