Pradžia EN

Paskelbtas „Europos žiedinės biožaliavinės ekonomikos bendrosios įmonės partnerystės" kvietimas teikti paraiškas

Data 2023-05-03 Kategorija „Europos horizonto“ naujienos

 

Bendroji įmonė „Circular Bio-based Europe“ paskelbė 2023 m. kvietimą teikti paraiškas.

Pagrindiniai Europos žiedinės biožaliavinės ekonomikos bendrosios įmonės (angl. Circular Bio-based Europe Joint Undertaking (CBE JU)) tikslai – spartinti inovacijų procesą, kurti inovatyvius biologinius sprendimus, spartinti esamų naujoviškų biologinių sprendimų diegimą rinkoje bei užtikrinti aukšto lygio biožaliavinės pramonės sistemų aplinkosauginį veiksmingumą.

Šios partnerystės finansuojamais projektais siekiama remti mokslinius tyrimus ir inovacijas tvarių biologinių sprendimų srityje, mažinti investavimo į žiedinius biologinius gamybos įrenginius riziką, spręsti technologines, reguliavimo ir rinkos problemas, su kuriomis susiduria bioekonomika, stiprinti visų bioekonomikos sektoriaus grupių bendradarbiavimą ir bendradarbiauti su daugiau suinteresuotųjų subjektų.

Paskelbta 18 temų, kurių bendras biudžetas siekia 215,5 mln. eurų.

2023 m. CBE JU partnerystės darbo programą rasite čia.

Paraiškas galima teikti iki š. m. rugsėjo 20 d. 17 val. CET.

Daugiau informacijos apie kvietimus galima rasti bendrosios įmonės „CBE JU" interneto svetainėje ir programos „Europos horizontas“ Finansavimo ir konkursų portale.

 

Daugiau informacijos

Veiksmų grupės „Maistas, bioekonomika, gamtos ištekliai, žemės ūkis ir aplinka“ NCP
Irena Kuzminskienė
Tel. +370 8 608 90 644
El. p. irena.kuzminskiene@lmt.lt.