Pradžia EN

Kas naujo „Europos horizonto“ programoje?

Data 2022-10-28 Kategorija Pareiškėjams ir vykdytojams
Vyks du tarptautiniai renginiai, kuriuose ES misija iki 2030 m. atkurti vandenis bus aptariama iš Baltijos jūros regiono perspektyvos
Estijos, Latvijos, Lietuvos ir Lenkijos mokslo, verslo ir inovacijų ryšių biurai Briuselyje bendradarbiaudami su „Europos horizonto“ nacionaliniais kontaktiniais atstovais (NCP) rengia seminarų ciklą „Restore our waters – Baltic Sea Region...
Data 2022-10-04 Kategorija Pareiškėjams ir vykdytojams
Rengiama „Europos horizonto“ 2025–2027 m. strategija
Europos Komisija pradeda rengti strateginį „Europos horizonto“ programos 2025–2027 m. planą ir numato konsultacijas su mokslinių tyrimų ir inovacijų atstovais. Tikimasi, kad tai padės užtikrinti, kad piliečių ir suinteresuotųjų subjektų nuomonė...
Data 2022-09-30 Kategorija „Europos horizonto“ naujienos
Pradedama Europos kultūros paveldo debesijos platforma suinteresuotųjų šalių apklausa
Europos Komisija pradėjo išsamią internetinę apklausą, kuria siekiama išsiaiškinti konkrečius kultūros paveldo sektoriaus poreikius. Kultūros paveldo srities specialistai, norintys prisidėti prie Komisijos pastangų išsaugoti Europos kultūros...
Data 2022-09-30 Kategorija Pareiškėjams ir vykdytojams
Trijų Baltijos šalių mokslo tarybos kviečia į Marie Skłodowska-Curie personalo mainų programos pristatymą
Trijų Baltijos valstybių mokslo tarybos kviečia į „Europos horizonto“ nacionalinių kontaktinių atstovų renginį apie galimybes mokslo ir studijų institucijų, įmonių ir nevyriausybinių organizacijų darbuotojams dalyvauti Marie Skłodowska-Curie...
Data 2022-09-20 Kategorija Pareiškėjams ir vykdytojams
ES finansavimo siekiančioms Lietuvos miestų ir rajonų kultūros ir kūrybinių industrijų organizacijoms – seminarų ir konsultacijų ciklas
Prasideda seminarai ir konsultacijos Lietuvos miestuose ir rajonuose veikiančiose kultūros ir kūrybinių industrijų organizacijose apie galimybes joms gauti Europos Sąjungos (ES) finansavimą. Pirmieji susitikimai spalio ir lapkričio mėnesiais jau...
Data 2022-09-09 Kategorija „Europos horizonto“ naujienos
Paskelbtas Bandomųjų miestų programos paraiškų konkursas
ES miestų misijos platforma „NetZeroCities“ paskelbė Bandomųjų miestų programos paraiškų konkursą. Šis atviras konkursas skirtas ES valstybių narių ir programos „Horizontas 2020“ asocijuotųjų šalių miestams, norintiems vykdyti dvejų metų trukmės...
Data 2022-09-06 Kategorija „Europos horizonto“ naujienos
Jungtinės Karalystės vyriausybė pratęsia „Europos horizonto“ finansinės apsaugos garantiją
2022 m. rugsėjo 1 d. Jungtinės Karalystės vyriausybė paskelbė pratęsianti „Europos horizonto“ pareiškėjų finansavimą, pradėtą 2021 m. lapkritį. Finansavimo pratęsimas užtikrins, kad reikalavimus atitinkantiems sėkmingiems Jungtinės Karalystės...
Data 2022-09-05 Kategorija Tarybos naujienos
Šių metų rudens „Europos horizonto“ renginių cikle – nuo pirmuosiuose paraiškų konkursuose išmoktų pamokų iki geresnio ES misijų pažinimo
Lietuvos mokslo tarybos NCP pradeda 2022 metų rudens renginių ciklą, skirtą Lietuvos mokslo ir inovacijų bendruomenei, siekiančiai aktyviai dalyvauti „Europos horizonte“. Pirmieji renginiai – jau rugsėjo mėnesį.
Data 2022-08-05 Kategorija „Europos horizonto“ naujienos
Išleista 2021 m. ES mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklos metinė ataskaita
Europos Komisija  Europos Parlamentui ir Europos Tarybai pristatė 2020 ir 2021 m. mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros veiklos Europos Sąjungoje bei programų „Europos horizontas“ ir „Horizontas 2020“ stebėsenos metinę ataskaitą.
Data 2022-07-28 Kategorija „Europos horizonto“ naujienos
Paskelbti prisitaikymo prie klimato kaitos ir vandenynams, jūroms ir vandenims atkurti skirtų misijų kvietimai teikti paraiškas
Europos Komisijos viešųjų pirkimų ir projektų platformoje skelbiami „Europos horizonto“ misijų „Prisitaikymas prie klimato kaitos“ ir „Atkurkime mūsų vandenyną, jūras ir vandenis“  kvietimai teikti paraiškas. Paraiškos priimamos iki š. m. rugsėjo...
1 2 3 ... 5 6 7 8 9 ... 18 19 20