Pradžia EN

Kas naujo „Europos horizonto“ programoje?

Data 2022-12-13 Kategorija Tarybos naujienos
ERC kviečia teikti dotacijas patyrusiems tyrėjams (ERC AdG)
Europos mokslo taryba (angl. European Research Council, ERC) paskelbė kvietimą teikti paraiškas patyrusiems tyrėjams (ang. Advanched Grants), kvietimas galioja iki 2023 m. gegužės 23d.
Data 2022-12-07 Kategorija „Europos horizonto“ naujienos
EK ir Net4Society kviečia dalyvauti „Europos horizonto“ 2 veiksmų grupės renginiuose
2023 m.  sausio 17 – 19 d. rengiamos „Europos horizonto“  veiksmų grupės „Kultūra, kūrybiškumas ir įtrauki visuomenė” informacinės dienos.
Data 2022-12-02 Kategorija Tarybos naujienos
EK pradeda viešąsias konsultacijas dėl ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programų
Europos Komisija kviečia dalyvauti didžiausiose viešose konsultacijose dėl 2014-2027 m. laikotarpio ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programų praeities, dabarties ir ateities.
Data 2022-11-30 Kategorija „Europos horizonto“ naujienos
Pirmasis Lietuvos ir Prancūzijos sveikatos srityje dirbančių mokslininkų simpoziumas
Lietuvos mokslo taryba, Lietuvos Respublikos ambasada Prancūzijoje kartu su Prancūzijos Nacionaliniu tyrimų centru CNRS š. m. gruodžio 6 ir 7 d. rengia pirmąjį Lietuvos ir Prancūzijos (CNRS) mokslininkų, dirbančių sveikatos srityje, simpoziumą.
Data 2022-11-04 Kategorija „Europos horizonto“ naujienos
Pradedamas projekto MOXY (kvietimas: HORIZON-CL2-2021-HERITAGE-01-01) įgyvendinimas
Gento universiteto (Belgija) vadovaujamas konsorciumas pradeda įgyvendinti unikalų „Europos horizonto“ veiksmų grupės „Kultūra, kūrybiškumas ir įtrauki visuomenė“ (kvietimas: „Žaliosios technologijos kultūros paveldui:...
Data 2022-10-28 Kategorija Pareiškėjams ir vykdytojams
Vyks du tarptautiniai renginiai, kuriuose ES misija iki 2030 m. atkurti vandenis bus aptariama iš Baltijos jūros regiono perspektyvos
Estijos, Latvijos, Lietuvos ir Lenkijos mokslo, verslo ir inovacijų ryšių biurai Briuselyje bendradarbiaudami su „Europos horizonto“ nacionaliniais kontaktiniais atstovais (NCP) rengia seminarų ciklą „Restore our waters – Baltic Sea Region...
Data 2022-10-04 Kategorija Pareiškėjams ir vykdytojams
Rengiama „Europos horizonto“ 2025–2027 m. strategija
Europos Komisija pradeda rengti strateginį „Europos horizonto“ programos 2025–2027 m. planą ir numato konsultacijas su mokslinių tyrimų ir inovacijų atstovais. Tikimasi, kad tai padės užtikrinti, kad piliečių ir suinteresuotųjų subjektų nuomonė...
Data 2022-09-30 Kategorija „Europos horizonto“ naujienos
Pradedama Europos kultūros paveldo debesijos platforma suinteresuotųjų šalių apklausa
Europos Komisija pradėjo išsamią internetinę apklausą, kuria siekiama išsiaiškinti konkrečius kultūros paveldo sektoriaus poreikius. Kultūros paveldo srities specialistai, norintys prisidėti prie Komisijos pastangų išsaugoti Europos kultūros...
Data 2022-09-30 Kategorija Pareiškėjams ir vykdytojams
Trijų Baltijos šalių mokslo tarybos kviečia į Marie Skłodowska-Curie personalo mainų programos pristatymą
Trijų Baltijos valstybių mokslo tarybos kviečia į „Europos horizonto“ nacionalinių kontaktinių atstovų renginį apie galimybes mokslo ir studijų institucijų, įmonių ir nevyriausybinių organizacijų darbuotojams dalyvauti Marie Skłodowska-Curie...
Data 2022-09-20 Kategorija Pareiškėjams ir vykdytojams
ES finansavimo siekiančioms Lietuvos miestų ir rajonų kultūros ir kūrybinių industrijų organizacijoms – seminarų ir konsultacijų ciklas
Prasideda seminarai ir konsultacijos Lietuvos miestuose ir rajonuose veikiančiose kultūros ir kūrybinių industrijų organizacijose apie galimybes joms gauti Europos Sąjungos (ES) finansavimą. Pirmieji susitikimai spalio ir lapkričio mėnesiais jau...
1 2 3 4 5 6 7 ... 16 17 18