Pradžia EN

Kas naujo „Europos horizonto“ programoje?

Data 2021-09-16 Kategorija „Europos horizonto“ naujienos
Pristatomas „Horizon Results Booster“ – įrankis padidinti EK finansuojamų projektų rezultatų matomumą 
Europos Komisija (EK) rengia seminarą apie „Horizon Results Booster“ – EK iniciatyvą sustiprinti „Europos horizonto“ projektų rezultatų sklaidą ir panaudojimą, suteikiant galimybę projektų vykdytojams gauti specialias nemokamas paslaugas.
Data 2021-08-26 Kategorija „Europos horizonto“ naujienos
Svarbi informacija teikiantiems paraiškas „Teaming for Excellence“ konkursui
Vyksta „Teaming for Excellence“ paraiškų konkursas. Kviečiame mokslo ir inovacijų projektų rengėjus, teikiančius paraiškas šiam konkursui, susisiekti su nacionaline kontaktine atstove (NCP) dėl kofinansavimo sąlygų paraiškose atitikimo.
Data 2021-08-26 Kategorija „Europos horizonto“ naujienos
EK kviečia registruotis ekspertų duomenų bazėje
Europos Komisija (EK) kviečia įvairių sričių ir sektorių ekspertus registruotis duomenų bazėje, iš kurios atrenkami kandidatai atlikti ekspertinį „Europos horizonto“ ir kitų programų konkursams pateiktų paraiškų vertinimą arba konkursus laimėjusių...
Data 2021-08-10 Kategorija „Europos horizonto“ naujienos
Rugsėjo pabaigoje vyks „Europos tyrėjų naktis 2021“
Europos tyrėjų naktis (ang. European Researchers’ Night) – viešas, plataus masto renginys, skirtas pristatyti mokslo įvairovę ir mokslo poveikį piliečių gyvenimui originaliais ir įkvepiančiais būdais. Šiais metais renginys vyks 29 valstybėse,...
Data 2021-07-27 Kategorija „Europos horizonto“ naujienos
EK finansuos 11 koronaviruso mokslinių tyrimų ir inovacijų projektų, dviejuose iš jų – Lietuvos tyrėjai
Europos Komisija (EK) paskelbė skirianti 120 mln. eurų „Europos horizonto“ lėšų 11 mokslinių tyrimų ir inovacijų projektų, padėsiančių kovoti su koronavirusu ir jo atmainomis. Projektuose dirbs 312 mokslininkų iš 40 šalių, tarp jų – ir Lietuvos.
Data 2021-07-26 Kategorija „Europos horizonto“ naujienos
Papildyta programos „Europos horizontas“ informacinių dokumentų sistema
Europos Komisija papildė programos „Europos horizontas“ informacinių dokumentų sistemą paskelbdama Anotuotos pavyzdinės dotacijos sutarties pre-draft versiją.
Data 2021-07-26 Kategorija „Europos horizonto“ naujienos
Europos Komisija supaprastino valstybės pagalbos taisykles
Š. m. liepos 23 d. Europos Komisija (EK) priėmė Bendrojo bendrosios išimties reglamento (BBIR) pataisas ir nustatė ex ante suderinamumo sąlygas, kurios leis valstybėms narėms įgyvendinti tam tikras valstybės pagalbos priemones be išankstinio EK...
Data 2021-07-16 Kategorija „Europos horizonto“ naujienos
Šveicarija bus traktuojama kaip neasocijuota trečioji šalis, teikiant „Europos horizonto“ ir kitų susijusių programų bei iniciatyvų paraiškas
Europos Komisija (EK) informavo, kad Šveicarija bus traktuojama kaip neasocijuota trečioji šalis teikiant paraiškas „Europos horizontui“ ir kitoms susijusioms programoms bei iniciatyvoms.
Data 2021-07-16 Kategorija „Europos horizonto“ naujienos
Europos mokslo taryba paskelbė 2022 m. darbo programą ir naujų kvietimų tvarkaraštį
Europos Komisija patvirtino Europos mokslo tarybos (angl. European Research Council, ERC) 2022 m. darbo programą, kurioje priešakiniams moksliniams tyrimams numatyta per 2,4 mlrd. eurų, šiomis lėšomis pasinaudoti galės daugiau nei 1 100 Europos...
Data 2021-07-08 Kategorija „Europos horizonto“ naujienos
Paskelbti veiklų, skirtų pasirengti įgyvendinti „Europos horizonto“ misijas, paraiškų konkursai
Pagal „Europos horizonto“ mokslinių tyrimų ir inovacijų misijoms skirtą 2021–2022 metų darbo programą paskelbti parengiamųjų veiklų paraiškų konkursai. Šie konkursai yra parengiamojo etapo įgyvendinti misijas dalis.
1 2 3 ... 12 13 14 15 16 ... 18 19 20