Pradžia EN

Lietuvos mokslo ir verslo proveržiui „Europos horizonte“ – 18,5 mln. eurų

Data 2023-06-01 Kategorija Tarybos naujienos
Lietuvos mokslo ir verslo proveržiui „Europos horizonte“ – 18,5 mln. eurų

Lietuva pirmoji Europoje pasinaudojo išskirtine galimybe ir iš 2021–2027 m. Europos Sąjungos (ES) fondų investicijų programos į Europos Komisijos tiesiogiai valdomą programą „Europos horizontas“ (EH) perkėlė 18,5 mln. Šios iš Europos regioninės plėtros fondo į programą „Europos horizontas“ perkeltos lėšos bus išskirtinai naudojamos tik labai gerai įvertintiems Lietuvos pareiškėjų projektams, dalyvaujantiems Europos mokslo tarybos (ERC), Marie Skłodowska-Curie (MSCA) podoktorantūros stipendijų, Europos inovacijų tarybos (EIC) ir Europos mokslinių tyrimų erdvės (ERA) stipendijų kvietimuose teikti paraiškas. 

EH programa – tai  2021–2027 m. bendroji ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programa, kurios lėšomis finansuojamas aukštos kokybės pažangių žinių, technologijų kūrimas ir didesnio masto sklaida Europos Sąjungoje.

„Nors Lietuvos dalyvavimo rodikliai tiek pagal dalyvaujančių, tiek ir finansavimą EH programoje gaunančių Lietuvos pareiškėjų skaičių gerėja, jie vis dar nėra pakankamai aukšti. Viena iš priežasčių – konkursai pagal EH kvietimus yra dideli, o jiems skirtos lėšos – ribotos, todėl net ir kokybiški bei gerai įvertinti projektai negauna finansavimo“, – sako Nacionalinių kontaktinių asmenų (NCP) grupės vadovė Aurelija Povilaikė. Siekiant sudaryti didesnes galimybes Lietuvos mokslininkams, verslininkams ir novatoriams gauti EH finansavimą, atitinkamai didinamos ir EH Lietuvos pareiškėjams skirtinos lėšos. Dar vienas perkeltų lėšų privalumas – tausojamos administracinės ir laiko sąnaudos, nes dažnu atveju projektų vykdytojai kokybiškai parengtiems projektams, negavę EH lėšų, ieško kitų finansavimo šaltinių.  

Savarankiškas EH finansuojamų projektų administravimas prisideda prie Lietuvos institucijų gebėjimų tokius projektus įgyvendinti ir koordinuoti ugdymo bei mūsų šalies mokslininkų, tyrėjų ir novatorių žinomumo ir pripažinimo didinimo. 

Lietuvos pareiškėjai kviečiami pasinaudoti šia papildoma finansavimo galimybe ir dar aktyviau dalyvauti EH programos kvietimuose teikti paraiškas.

Daugiau informacijos suteiktų NCP pagal atitinkamas temines sritis.

 

Daugiau informacijos

Aurelija Povilaikė
Lietuvos mokslo tarybos NCP koordinatorė

Tel. +370 608 90 639
El. p. aurelija.povilaike@lmt.lt

 

Kontaktai žiniasklaidai

Solveiga Ramanauskienė
Lietuvos mokslo tarybos
Visuomenės informavimo specialistė
Tel. +370 676 42 056
El. p. solveiga.ramanauskiene@lmt.lt