Pradžia EN

Formuojamos „Europos Horizonto“ patariamosios darbo grupės – kviečiame jungtis

Data 2023-04-26 Kategorija Tarybos naujienos
Formuojamos „Europos Horizonto“ patariamosios darbo grupės – kviečiame jungtis

Lietuvos mokslo taryba (LMT) kartu su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija kviečia visus, turinčius kompetencijos MTEP ir inovacijų srityje bei besidominčius Europos Sąjungos (ES) mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Europos horizontas“ (EH), jungtis prie formuojamų patariamųjų darbo grupių (PDG), kurios padės formuoti Lietuvos poziciją programos EH tematinėse srityse.

EH – tai bendroji ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programa, kuri 2021–2027 m. numato 95,5 mlrd. eurų finansavimą aukštos kokybės mokslo, pažangių žinių, technologijų kūrimui ir siekia kovoti su klimato kaita, prisideda prie Jungtinių Tautų tvaraus vystymosi tikslų, skatina ES konkurencingumą ir augimą. Esminis programos tikslas – užtikrinti Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų lyderystę pasaulyje.

„Ši programa skatina bendradarbiavimą, stiprina mokslą ir inovacijas, kuria pridėtinę vertę visuomenei. Taip pat yra įtraukiami šalių talentai, skatinamas ekonominis augimas, pramonės konkurencingumas ir optimizuojamas investicijų poveikis sustiprintoje Europos mokslo ir tyrimų erdvėje“, – sako LMT Nacionalinės kontaktinės atstovų (NCP) grupės vadovė Aurelija Povilaikė.

Visos ES šalys, įskaitant ir Lietuvą,  yra atstovaujamos EH struktūrose ir turi galimybę daryti įtaką priimamiems programos įgyvendinimo aktams, reikšti nuomonę programos komitetuose tvirtinant darbo programas.

Formuojamų grupių pagrindas – patyrę ekspertai

Pagrindiniai Lietuvos atstovų EH komitetuose tikslai – atstovauti Lietuvos mokslo, viešojo ir verslo sektorių poreikiams ir interesams EH ir „Euratom“ komitetuose bei skatinti aktyvų Lietuvos mokslo bendruomenės, verslo, valstybės įstaigų, nevyriausybinių organizacijų (NVO) dalyvavimą EH kvietimuose teikti paraiškas, tiek partnerių, tiek koordinatorių teisėmis.

Siekiant padėti įgyvendinti šiuos tikslus, formuojamos patariamosios darbo grupės (PDG). Jas sudarys atitinkamose mokslo, verslo ir NVO srityse dirbantys ekspertai, turintys reikiamų kompetencijų, žinių, patirties ir galintys savo patariamąja veikla prisidėti prie mūsų šalies interesų atstovavimo EH programos Europos mokslo tarybos (ERC), Marie Skłodowska-Curie veiksmų (MSCA), mokslinių tyrimų infrastruktūros, veiksmų grupių „Sveikata“, „Kultūra, kūrybiškumas ir įtrauki visuomenė“, „Civilinė visuomenės sauga“, „Skaitmeninės technologijos, pramonė, kosmosas“ , „Klimatas, energija, mobilumas“„ Maistas, bioekonomika, gamtos ištekliai, žemės ūkis ir aplinka“, Europos inovacijų taryba (EIC), bei „Euroatom“ programose. 

Kviečiame registruotis į formuojamos patariamąsias darbo grupes (PDG) iki gegužės 26 d. Registraciją rasite čia.

Daugiau informacijos galite rasti PDG informaciniame lankstinuke.

 

Daugiau informacijos

Aurelija Povilaikė
NCP grupės vadovė
Tel. +370 608 90 639
El. p. aurelija.povilaike@lmt.lt

 

Kontaktai žiniasklaidai