Pradžia EN

Europos lyčių lygybės institutas parengė GEAR įrankį

2022-06-01 „Europos horizonto“ naujienos

Europos Komisijai nustačius, kad Lyčių lygybės planas yra vienas iš pagrindinių dalyvavimo „Europos horizonto“ programoje reikalavimų, Europos lyčių lygybės institutas (EIGE) parengė Lyčių lygybės akademinėje bendruomenėje ir moksliniuose tyrimuose (GEAR) įrankį. GEAR įrankis siūlo gaires ir informaciją, kaip,  siekiant skatinti struktūrinius ir kultūrinius pokyčius lyčių lygybės aspektu,  įgyvendinti lyčių lygybės planą universitetuose, mokslinių tyrimų organizacijose, viešosiose įstaigose bei mokslinius tyrimus finansuojančiose organizacijose, apimant mokslinių tyrimų ir mokymo personalą, žmogiškųjų išteklių skyrius, administracinį ir pagalbinį personalą bei vidutinio ir aukščiausio lygio vadovybę.