Pradžia EN

Europos Komisija skelbia ES lyčių lygybės čempionų premijų konkursą

Data 2022-07-15 Kategorija „Europos horizonto“ naujienos

Europos Komisija pristato naują ES lyčių lygybės čempionų premiją, kuria bus įvertintos akademinės ir mokslinių tyrimų organizacijos, pasiekusios išskirtinių rezultatų įgyvendinant lyčių lygybės priemones.

Šia nauja premijų schema siekiama skatinti rengti įtraukius lyčių lygybės planus ir stiprinti lyčių lygybės politiką naujoje Europos mokslinių tyrimų erdvėje. Premijos papildys ir parems reikalavimą turėti lyčių lygybės planus, kaip tinkamumo kriterijų aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų organizacijoms, kurios teikia paraiškas mokslinių tyrimų ir inovacijų programai „Europos horizontas“.

Paraiškas naujajai ES lyčių lygybės čempionų premijai gauti galiteikti ES valstybių narių ir šalių bei asocijuotųjų  šalių aukštojo mokslo įstaigos ir mokslinių tyrimų organizacijos. Paraiškos priimamos iki 2022 m. spalio 13 d.

Daugiau informacijos apie premijas pateikia Europos Komisija.