Pradžia EN

Europos Komisija kviečia tapti programos „Europos horizontas“ vertinimo ekspertais

Data 2023-05-18 Kategorija Tarybos naujienos
Europos Komisija kviečia tapti programos „Europos horizontas“ vertinimo ekspertais

Europos Komisijos (EK) Mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinis direktoratas ėmėsi iniciatyvos sukurti tarpinio programos „Europos horizontas“ vertinimo ekspertų grupę, kurios tikslas – remiantis programos „Horizontas 2020“ ex post vertinimo ir tarpinio programos „Europos horizontas“ vertinimo išvadomis, pateikti EK rekomendacijas, kuriomis būtų galima remtis rengiant būsimąją bendrąją mokslo ir inovacijų programą (2028–2034 m.).

Šių metų pradžioje EK vykdė viešąsias konsultacijas dėl 2014–2027 m. laikotarpio ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programų praeities, dabarties ir ateities. Lietuvos mokslo taryba kartu su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija kvietė tyrėjus, mokslo vadybininkus, verslo ir valdžios įstaigų atstovus dalyvauti  dirbtuvėse apie programas „Horizontas 2020“ , „Europos horizontas“ bei mokslo ir inovacijų programų ateitį. Dirbtuvių tikslas – pasidalyti patirtimi bei įžvalgomis apie mokslinių tyrimų ir inovacijų programas ir parengti bendrą nacionalinę poziciją EK vykdomose viešosiose konsultacijose, į kurių rezultatus bus atsižvelgiama vertinant  programos pasiekimus ir formuojant jos ateitį.

Pagrindinis EK kuriamos ekspertų grupės uždavinys – parengti ataskaitą, kurią sudarys strateginės rekomendacijos dėl ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programų poveikio didinimo ateityje.

Ekspertų grupė šią ataskaitą rengs remdamasi programos „Europos horizontas“ tarpinio vertinimo ir programos „Horizontas 2020“ ex post vertinimo rezultatais ir išvadomis, taip pat Europos mokslinių tyrimų ir inovacijų politikos ateities prognozavimo rezultatais bei kita reikalinga informacija.

EK kviečia tapti ekspertais ir iki 2023 m. birželio 20 d. teikti paraiškas. Paraiškos turi būti užpildytos viena iš oficialiųjų Europos Sąjungos kalbų. Paraiška bus laikoma priimtina tik tuo atveju, jei ji bus išsiųsta iki nustatyto termino ir su ja bus pateikti visi reikalingi tinkamai užpildyti, įskaitomi, pasirašyti ir iš eilės sunumeruoti dokumentai, tai yra:

  • motyvacinis laiškas, kuriame paaiškinama pareiškėjo motyvacija dalyvauti šiame kvietime ir nurodoma, kuo pareiškėjas galėtų prisidėti prie grupės veiklos;
  • tinkamai užpildyta klasifikacijos forma, kurioje nurodoma, kokiai narių kategorijai teikiamas prašymas (I priedas);
  • tinkamai užpildyta atrankos kriterijų forma, kurioje nurodoma, kaip pareiškėjas atitinka šio kvietimo 4 skyriuje išvardytus atrankos kriterijus (II priedas).

Taip pat turi būti pateiktas gyvenimo aprašymas (CV) (https://europa.eu/europass/en).

Tinkamai pasirašytos paraiškos turi būti išsiųstos ne vėliau kaip iki 2023 m. birželio 20 d. el. paštu RTD-G2-HE-INT-EVAL-EG@ec.europa.eu. Elektroninio laiško išsiuntimo data bus laikoma išsiuntimo data.

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis el. paštu RTD-G2-HE-INT-EVAL-EG@ec.europa.eu