Pradžia EN

Europos Komisija kviečia pareikšti nuomonę apie ES misijas

Data 2023-03-03 Kategorija Tarybos naujienos

2022 m. rudenį Europos Komisijos (EK) Mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinis direktoratas inicijavo tyrimą, kuriuo siekiama padėti įvertinti Europos Sąjungos (ES) misijas, peržiūrėti jų sritis bei išanalizuoti ES misijų priemones ir veiksmus.

Penkios ES misijos („Vėžys“, „Poveikiu klimatui neutralūs ir pažangūs miestai“, „Prisitaikymas prie klimato kaitos“, „Iki 2030 m.  atkurkime mūsų vandenyną, jūras ir vandenis“ ir „Sveikas dirvožemis ir maistas“) yra neatskiriama programos „Europos horizontas“ dalis ir naujas būdas konkrečiai spręsti didžiausius mūsų iššūkius. Įgyvendinant ES misijas tikimasi, kad stambaus masto poveikis bus pasiektas suteikiant moksliniams tyrimams ir inovacijoms naują vaidmenį, derinant jį su naujomis valdymo ir bendradarbiavimo formomis, taip pat įtraukiant piliečius.

Lietuvos mokslo, verslo, valdžios institucijų ir nevyriausybinių organizacijų atstovai sėkmingai dalyvauja „Europos horizonto“ misijų projektus įgyvendinančiuose konsorciumuose. Lietuva, kurios dalyvių sėkmės rodiklis siekia daugiau kaip 41 proc., užima penktąją vietą tarp visų ES šalių. Prie tokio aukšto sėkmės rodiklio prisidėjo aktyvi Lietuvos mokslo tarybos „Europos horizonto“ nacionalinių kontaktinių atstovų veikla informuojant, konsultuojant ir teikiant kitą reikiamą pagalbą potencialiems pareiškėjams tiek didžiuosiuose šalies miestuose, tiek regionuose.

EK Mokslinių tyrimų ir inovacijų generaliniam direktoratui labai svarbi ES misijose dalyvaujančių suinteresuotųjų šalių nuomonė, todėl  direktorato užsakymu atliekamas tyrimas, kurio tikslas – nustatyti, kas pavyko, kokios pamokos išmoktos ir kokie yra galimi pasiūlymai dėl trumpalaikio bei ilgalaikio ES misijų įgyvendinimo tobulinimo. Tyrimą atlieka konsorciumas, kuriam vadovauja Europos ateities inovacijų sistemų (EFIS) centras kartu su Utrechto universitetu, „Visionary Analytics“ ir Austrijos MVĮ tyrimų institutas. Tikimasi, kad šis tyrimas suteiks įžvalgų ir padės atlikti įrodymais pagrįstą ES misijų pažangos vertinimą. Tyrime bus renkamos ir analizuojamos nuomonės, duomenys ir įrodymai apie ES misijų atrankos procesą, jų valdymą, biudžetą, tikslą ir ligšiolinę pažangą.

Sudedamoji tyrimo dalis – internetinė apklausa, kurioje iki kovo 15 d. galima išsakyti savo nuomonę apie ES misijas. Apklausos tikslas – užtikrinti galimybę konsultuotis su įvairiomis suinteresuotosiomis šalimis, įskaitant nacionalines ir regionines valdžios institucijas, ES misijų iniciatyvų atstovus ir ES valstybių narių tinklus. Apklausą galima rasti čia.

Kilus klausimams, galima kreiptis į tyrimo grupę el. p. missions@surveysvisionary.lt.

 

Informaciją papildomai teikia

Gintauta Žemaitienė

Tel. nr. +370 608 90645

El. p. gintauta.zemaitiene@lmt.lt

 

Kontaktai žiniasklaidai

Solveiga Ramanauskienė

Tel. nr. +370 676 42 056

El. p. solveiga.ramanauskiene@lmt.lt