Pradžia EN

EK kviečia dalyvauti viešoje apklausoje

2022-05-18 „Europos horizonto“ naujienos

Europos Komisija iki liepos 21 d. kviečia dalyvauti viešoje apklausoje dėl naujos Europos Komisijos  iniciatyvos „Tvari Europos Sąjungos maisto sistema” (angl. Sustainable EU food system).

Šios apklausos tikslas – surinkti visų susijusių suinteresuotųjų šalių (piliečių, įvairaus dydžio ūkio subjektų, įskaitant MVĮ, ir jiems atstovaujančių organizacijų, vartotojų organizacijų, socialinių partnerių, NVO, visų valdymo lygių valdžios institucijų, akademinės bendruomenės ir mokslinių tyrimų institucijų) nuomonę pagrindiniais klausimais, kuriuos siekiama šia iniciatyva spręsti.

Klausimynas pateikiamas visomis oficialiomis Europos Sąjungos kalbomis.

Daugiau informacijos apie šią iniciatyvą ir apklausa pateikiama čia

Kviečiame dalyvauti!