Pradžia EN

Kas naujo „Europos horizonto“ programoje?

2021-07-27 Kitos Lietuvos ir užsienio mokslo naujienos

EK finansuos 11 koronaviruso mokslinių tyrimų ir inovacijų projektų, dviejuose iš jų – Lietuvos tyrėjai

Europos Komisija (EK) paskelbė skirianti 120 mln. eurų „Europos horizonto“ lėšų 11 mokslinių tyrimų ir inovacijų projektų, padėsiančių kovoti su koronavirusu ir jo atmainomis. Projektuose dirbs 312 mokslininkų iš 40 šalių, tarp jų – ir Lietuvos.
2021-07-26

Papildyta programos „Europos horizontas“ informacinių dokumentų sistema

Europos Komisija papildė programos „Europos horizontas“ informacinių dokumentų sistemą paskelbdama Anotuotos pavyzdinės dotacijos sutarties pre-draft versiją. Dokumente pateikti pagrindinių Bendrosios pavyzdinės dotacijos sutarties nuostatų...
2021-07-26

Europos Komisija supaprastino valstybės pagalbos taisykles

Š. m. liepos 23 d. Europos Komisija (toliau – EK) priėmė Bendrojo bendrosios išimties reglamento (toliau – BBIR) pataisas ir nustatė ex ante suderinamumo sąlygas, kurios leis valstybėms narėms įgyvendinti tam tikras valstybės pagalbos priemones be...
2021-07-16

Europos Komisija (EK) informavo, kad Šveicarija bus traktuojama kaip neasocijuota trečioji šalis teikiant paraiškas „Europos horizontui“ ir kitoms susijusioms programoms bei iniciatyvoms.

Europos Komisija (EK) informavo, kad Šveicarija bus traktuojama kaip neasocijuota trečioji šalis teikiant paraiškas „Europos horizontui“ ir kitoms susijusioms programoms bei iniciatyvoms. Ši nuostata bus taikoma visiems 2021 m. kvietimams. Be...
2021-07-16 Informacija pareiškėjams ir projektų vykdytojams

Europos mokslo taryba paskelbė 2022 m. darbo programą ir naujų kvietimų tvarkaraštį

Europos Komisija patvirtino Europos mokslo tarybos (angl. European Research Council, ERC) 2022 m. darbo programą, kurioje priešakiniams moksliniams tyrimams numatyta per 2,4 mlrd. eurų, šiomis lėšomis pasinaudoti galės daugiau nei 1 100 Europos...
2021-07-08 Informacija pareiškėjams ir projektų vykdytojams

Paskelbti veiklų, skirtų pasirengti įgyvendinti „Europos horizonto“ misijas, paraiškų konkursai

Pagal „Europos horizonto“ mokslinių tyrimų ir inovacijų misijoms skirtą 2021–2022 metų darbo programą paskelbti parengiamųjų veiklų paraiškų konkursai. Šie konkursai yra parengiamojo etapo įgyvendinti misijas dalis.
2021-07-05

Parengtas „Europos horizonto“ programos vadovas

Europos Komisija parengė „Europos horizonto“ programos vadovą. Šio dokumento tikslas -  nenaudojant techninio žodyno, teisinių nuorodų ir žargono padėti pareiškėjams suprasti programą  ir jos kvietimus bei pagelbėti rengiant paraiškas. Programos...
2021-07-02 Kitos Lietuvos ir užsienio mokslo naujienos

Patvirtinta nauja Europos mokslo tarybos (ERC) prezidentė

Europos Komisija (EK) paskyrė naują Europos mokslo tarybos (angl. European Reserach Council, ERC) prezidentę– šias pareigas nuo 2021 m. spalio 1 d. eis prof. Maria Leptin. Ji pakeis laikinai ERC vadovavusį prof. Jean-Perre Bourguignon ir  vadovaus...
2021-06-23

Jau galima teikti paraiškas „Europos horizonto“ pasauliniams iššūkiams spręsti ir Europos pramonės konkurencingumui didinti skirtos veiksmų srities konkursams

Europos Komisijos finansavimo ir paraiškų konkursų portale paskelbti „Europos horizonto“ antros veiksmų srities, skirtos mokslinių tyrimų ir inovacijų projektams, padėsiantiems spręsti pasaulinius iššūkius ir didinti Europos pramonės...
Archyvas