Pradžia EN

Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų (2014–2021) lėšos

Lietuvos mokslo taryba yra Baltijos mokslinių tyrimų programos, finansuojamos Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansinių mechanizmų (NOR) 2014–2021 lėšomis įgyvendinančioji institucija.

Baltijos mokslinių tyrimų programa įgyvendinama vadovaujantis vienu iš 7 susitarimo memorandumų dėl 2014–2021 m. EEE/NOR finansinio mechanizmo įgyvendinimo, kuriuos 2018 balandžio 24 d. pasirašė LR finansų ministras ir Norvegijos Užsienio reikalų ministerijos valstybės sekretorius.

Baltijos mokslinių tyrimų programos uždaviniai:

  • Konsoliduoti Baltijos ir Šiaurės šalių mokslo potencialą;
  • Stiprinti regioninį bendradarbiavimą šalims aktualiuose mokslo tyrimuose;
  • Užpildyti nišą tarp nacionalinio mokslo finansavimo ir Europos struktūrinių fondų paramos;

Jungtinės Baltijos mokslinių tyrimų programos principai:

  • Minimalios administracinės procedūros ir išlaidos
  • Kuo paprastesnė aplikavimo tvarka
  • Kuo paprastesnė programos įgyvendinimo struktūra
  • Įgyvendinimas, remiantis 2009–2014 m. periode įgyta patirtimi (Latvija, Estija)

Išsamiau apie EEE/NOR finansinio mechanizmo įgyvendinimą (PDF)