Pradžia EN

Lietuvos ekosistemos: klimato kaita ir žmogaus poveikis (2010–2014)

Apibendrintos vertinimo išvados
Baigiamoji ataskaita (2015 m.)
2013 metų ataskaita
2012 metų ataskaita
2011 metų ataskaita
2010 metų ataskaita