Pradžia EN

Apklausa apie Lietuvos mokslo tarybos vykdomą paraiškų ir ataskaitų ekspertinį vertinimą

1. Įvardinkite paraiškų ir ataskaitų ekspertinio vertinimo proceso stiprybes:
2. Įvardinkite paraiškų ir ataskaitų ekspertinio vertinimo proceso silpnybes:
3. Jūsų pasiūlymai, kaip tobulinti Tarybos paraiškų ir ataskaitų ekspertinio vertinimo procesą:
Pažymėkite jus geriausiai apibūdinantį variantą:
Esu tyrėjas, teikiu paraiškas, vykdau (vykdžiau) projektus
Esu Tarybos ekspertas, vertinu paraiškas ir ataskaitas
Esu mokslo administratorius, atstovauju mokslo ir studijų institucijos administracijai (ne tyrėjas ir ne Tarybos ekspertas)
Esu viešojo sektoriaus (ne mokslo ir studijų institucijos) atstovas