Pradžia EN

IV–VI kadencijų nariai

IV kadencija

V kadencija

VI kadencija

Nuo 1999 m. 

 

Nuo 2003 m. rugsėjo mėn.

25 nariai, mokslininkai rinko 16 narių, Seimas skyrė 9

24 nariai, mokslininkai rinko 15, Seimas skyrė 9

32 nariai, juos tvirtino Seimas: mokslo ir studijų institucijos siūlė 15, kitos – 17

 1. Juozas Antanavičius
 2. Romualdas Apanavičius
 3. Jūratė Balevičienė
 4. Antanas Daubaras
 5. Romualdas Deltuvas
 6. Remigijus Gaška
 7. Pranas Grybauskas
 8. Antanas Goštautas
 9. Renaldas Gudauskas
 10. Valentinas Kadūnas
 11. Ipolitas Zenonas Kamaitis
 12. Juozas Lazauskas
 13. KĘSTUTIS MAKARIŪNAS – Tarybos pirmininkas
 14. Stanislovas Martišius
 15. Gediminas Miškinis
 16. Ipolitas Nekrošius
 17. Algis Petras Piskarskas
 18. Romanas Plečkaitis
 19. Alfonsas Ramonas
 20. Rimantas Petras Sližys
 21. Bonifacas Stundžia
 22. Alfonsas Sigitas Tamošiūnas
 23. Rima Vaitkienė
 24. Albertas Zalatorius
 25. Antanas Žiliukas
 1. Juozas Antanavičius
 2. Romualdas Apanavičius
 3. Ramutis Bansevičius
 4. Antanas Daubaras
 5. Romualdas Deltuvas
 6. Remigijus Gaška
 7. Algirdas Gaižutis
 8. Antanas Goštautas
 9. Renaldas Gudauskas
 10. Robertas Jucevičius
 11. Valentinas Kadūnas
 12. Ipolitas Zenonas Kamaitis
 13. Zigmas Lydeka
 14. KĘSTUTIS MAKARIŪNAS – Tarybos pirmininkas
 15. Stanislovas Martišius
 16. Gediminas Miškinis
 17. Algis Petras Piskarskas
 18. Alfonsas Ramonas
 19. Rimantas Petras Sližys
 20. Alfonsas Sigitas Tamošiūnas
 21. Adolfas Laimutis Telksnys
 22. Rima Vaitkienė
 23. Veronika Vasiliauskienė
 24. Albertas Zalatorius
 1. Rasa Ališauskienė
 2. Juozas Antanavičius
 3. Juozas Atkočiūnas
 4. Steponas Ašmontas
 5. Vytautas Daujotis
 6. Gintautas Bražiūnas
 7. EUGENIJUS BUTKUS – Tarybos pirmininkas
 8. Viktoras Butkus
 9. Marija Barkauskaitė
 10. Juozas Gecevičius
 11. Vygintas Gontis
 12. Benjaminas Juodelė
 13. Bronislovas Kaulakys
 14. Valdas Stanislovas Laurinavičius
 15. Zigmas Lydeka
 16. Arūnas Lukoševičius
 17. Ingė Lukšaitė
 18. Kęstutis Makariūnas
 19. Algimantas Petras Matusevičius
 20. Vytautas Nekrošius
 21. Antanas Pakerys
 22. Romanas Plečkaitis
 23. Edvardas Riepšas
 24. Daiva Rastenytė
 25. Zenonas Rokus Rudzikas
 26. Antanas Stancevičius
 27. Vaclovas Šleinota
 28. Adolfas Laimutis Telksnys
 29. Stasys Vaitekūnas
 30. Gintaras Valinčius
 31. Tomas Žalandauskas
 32. Algirdas Žemaitaitis