Pradžia EN

Tarptautinių programų skyrius

Skyriaus vedėjas
8 676 19613
Kabinetas: 152
LMT NCP koordinatorius, Europos horizonto „Marie Skłodowska Curie veiksmų“ NCP, administruoja BIODIVERSA programą
Programų koordinatorė
8 676 18297
Kabinetas: 163
Administruoja Lietuvos–Lenkijos projektus, Lietuvos–Japonijos projektus, Jungtinio programavimo iniciatyvos „Miestų Europa” veiklas, ENSUF ir ENUTC programas.
Programų koordinatorė
8 676 14629
Kabinetas: 151
Administruoja Lietuvos–Latvijos–Kinijos (Taivano), Lietuvos–Prancūzijos „Žiliberas” ir NORFACE programas, Jungtinio programavimo iniciatyvą „Kultūros paveldas”, EURAXES ir „Mokslo Europos“ veiklas
Programų koordinatorė
8 676 17212
Kabinetas: 162
Dvišalio bendradarbiavimo koordinavimas, Nordforsk programa, atstovavimas COST CSO“.
Programų koordinatorė
8 676 17398
Kabinetas: 163
Europos horizonto „Kultūra kūrybiškumas ir įtrauki visuomenė“ ir „Jungtinis tyrimų centras” NCP, COST nacionalinis koordinatorius (CNC), administruoja CHANSE, CHIST-ERA ir HERA programas
Tarptautinių programų skyriaus vyriausiasis specialistas
8 676 17256
Kabinetas: 151
“Europos horizonto” teminės srities „Mokslinių tyrimų infrastruktūros“ NCP, administruoja Lietuvos–Ukrainos, M-ERA.NET, FLAG-ERA ir QUANTERA programas
Vyriausioji specialistė
8 676 14383
Kabinetas: 152
Europos horizonto srities „Sveikata“ NCP, administruoja Lietuvos–Japonijos bendrus projektus, EuroNanoMed3, EJP RD, JPIAMR-ACTION programas