Pradžia EN

Programos „Europos horizontas“ nacionaliniai kontaktiniai asmenys

Programų koordinatorė
8 608 90647
Kabinetas: 158
Europos horizonto srities „Sveikata“ nacionalinė atstovė
Programų koordinatorė
8 608 90667
Kabinetas: 158
Programų koordinatorė
8 604 76180
Kabinetas: 158
Programų koordinatorė
8 608 90644
Kabinetas: 158
Europos horizonto srities „Maistas, bioekonomika, gamtos ištekliai, žemės ūkis ir aplinka“ nacionalinė atstovė
Programų koordinatorė
8 604 76131
Kabinetas: 158
Programų koordinatorė
8 608 90639
Kabinetas: 162
Europos horizonto sričių „Europos mokslo taryba“ ir „Pažangos sklaida ir Europos mokslinių tyrimų erdvės plėtra“ nacionalinė atstovė
Programų koordinatorė
8 608 90645
Kabinetas: 158
Europos horizonto srities „Kultūra, kūrybiškumas ir įtrauki visuomenė“ nacionalinė atstovė