Pradžia EN

Spausdinimo sąrašas

Visi skyriai

Priimamasis
204
8 670 32435
info@lmt.lt
Darbo laikas: pirmadieniais–ketvirtadieniais 8–17 val., penktadieniais – 8–15.45 val., pietų pertrauka 12–12.45 val.
dr. Romas Baronas
Pirmininkas
203
8 676 17 657
romas.baronas@lmt.lt
dr. Justina Poškienė
Pirmininko pavaduotoja, Humanitarinių ir socialinių mokslų komiteto pirmininkė
208
8 676 18045
justina.poskiene@lmt.lt
prof. habil. dr. Ričardas Rotomskis
Pirmininko pavaduotojas, Gamtos ir technikos mokslų komiteto pirmininkas
207
8 676 16885
ricardas.rotomskis@lmt.lt
dr. Reda Cimmperman
Mokslinė sekretorė
206
8 681 13 982, 8 670 30973
reda.cimmperman@lmt.lt

Valdyba

prof. Albinas Kuncevičius

Valdybos pirmininkas, Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Archeologijos katedros
vedėjas
a.kuncevicius@gmail.com

IŠSAMIAU

prof. Jūras Banys

Valdybos narys, Lietuvos mokslų akademijos prezidentas
j.banys@lma.lt

IŠSAMIAU

Gintautas Jakštas

Valdybos narys, Švietimo, mokslo ir sporto viceministras
gintautas.jakstas@smm.lt

IŠSAMIAU

Kęstutis Jasiūnas

Valdybos narys, UAB „Ekspla“ generalinis direktoriusk.jasiunas@ekspla.com

IŠSAMIAU

dr. Skaidra Trilupaitytė

Valdybos narė, Lietuvos kultūros tyrimų instituto vyresnioji mokslo darbuotoja
s.trilupaityte@gmail.com

IŠSAMIAU

dr. Urtė Neniškytė

Valdybos narė, Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro mokslo darbuotoja
urte.neniskyte@lmt.lt

IŠSAMIAU

 

Klemensas Rimšelis

Valdybos narys, Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos prie Finansų ministerijos direktorius
klemensas.rimselis@vdtat.gov.lt

IŠSAMIAU

prof. Rimantas Rudzkis

Valdybos narys, Vilniaus universiteto afiliuotas profesorius rimantas.rudzkis@mii.vu.lt

IŠSAMIAU

 

 

Lietuvos mokslo tarybos komitetai

Lietuvos mokslo tarybos komitetai / Humanitarinių ir socialinių mokslų komitetas

  Referentė, vyriausioji specialistė Audronė Ašmontienė
+370 618 72953
audrone.asmontiene@lmt.lt
 

208 kab.

Komiteto pirmininkė
dr. Justina Poškienė
Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Archeologijos katedra
justina.poskiene@lmt.lt

IŠSAMIAU

 

 

habil. dr. Tamara Bairašauskaitė
Lietuvos istorijos instituto XIX amžiaus istorijos skyrius
tamara.bairasauskaite@istorija.lt

IŠSAMIAU

doc. dr. Mintautas Gutauskas
Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Filosofijos institutas
mintautas.gutauskas@fsf.vu.lt

IŠSAMIAU

dr. Liutauras Kraniauskas
Klaipėdos universiteto Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto Socialinių pokyčių studijų centras
liutauras.kraniauskas@gmail.com

IŠSAMIAU

prof. dr. Giedrė Mickūnaitė
Vilniaus dailės akademijos Dailės istorijos ir teorijos katedra
giedre.mickunaite@vda.lt

IŠSAMIAU

prof. dr. Aidas Perminas
Vytauto Didžiojo universiteto Socialinių mokslų fakulteto Psichologijos katedra
aidas.perminas@vdu.lt

IŠSAMIAU

prof. dr. Jelena Stankevičienė
Vilniaus Gedimino technikos universiteto Verslo vadybos fakulteto Finansų inžinerijos katedra
jelena.stankeviciene@vilniustech.lt

IŠSAMIAU

dr. Jolanta Šinkūnienė
Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Anglistikos, romanistikos ir klasikinių studijų institutas
jolanta.sinkuniene@flf.vu.lt

IŠSAMIAU

dr. Mikas Vaicekauskas
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Tekstologijos skyrius
mikas.vaicekauskas@gmail.com

IŠSAMIAU

doc. dr. Inga Vinogradnaitė

Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas
inga.vinogradnaite@tspmi.vu.lt 

IŠSAMIAU

 

 

prof. dr. Justinas Žilinskas
Mykolo Romerio universiteto Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės institutas
j.zilinskas@mruni.eu 

IŠSAMIAU

 

 

 

Lietuvos mokslo tarybos komitetai / Gamtos ir technikos mokslų komitetas

 

Referentė, vyriausioji specialistė
Sonata Szonn
+370 622 89072
sonata.szonn@lmt.lt
208 kab.

Komiteto pirmininkas
prof. habil. dr. Ričardas Rotomskis
Nacionalinio vėžio instituto Biomedicininės fizikos laboratorija
ricardas.rotomskis@lmt.lt

IŠSAMIAU

 

 

prof. dr. Edita Baltrėnaitė-Gedienė
Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aplinkos inžinerijos fakulteto Aplinkos apsaugos institutas
edita.baltrenaite-gediene@vilniustech.lt 

IŠSAMIAU

prof. dr. Vilmantė Borutaitė
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Neuromokslų instituto Biochemijos laboratorija
vilmante.borutaite@lsmuni.lt

IŠSAMIAU

prof. dr. Laimas Virginijus Jonaitis
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Medicinos fakulteto Gastroenterologijos klinika
laimas.jonaitis@lsmuni.lt 

IŠSAMIAU

habil. dr. Artūras Kaklauskas
Vilniaus Gedimino technikos universiteto Statybos fakulteto Statybos valdymo ir nekilnojamojo turto katedra
arturas.kaklauskas@vilniustech.lt

IŠSAMIAU

prof. dr. Algimantas Paulauskas
Vytauto Didžiojo universiteto, Gamtos mokslų fakulteto Biologijos katedros vedėjas
algimantas.paulauskas@vdu.lt

IŠSAMIAU

prof. habil. dr. Narimantas Evaldas Samalavičius
Klaipėdos universitetinės ligoninės Chirurgijos departamentas
narimantas.samalavicius@gmail.com 

IŠSAMIAU

prof. habil. dr. Valdas Sirutkaitis
Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto Lazerinių tyrimų centras
valdas.sirutkaitis@ff.vu.lt

IŠSAMIAU

prof. dr. Egidijus Šarauskis
Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos Žemės ūkio inžinerijos fakulteto Žemės ūkio inžinerijos ir saugos instituto direktorius
Egidijus.sarauskis@vdu.lt

IŠSAMIAU

prof. dr. Vladas Vansevičius
Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto Teorinės fizikos ir astronomijos institutas
vladas.vansevicius@ff.vu.lt

IŠSAMIAU

 

 

prof. dr. Julius Žilinskas
Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų institutas
julius.zilinskas@mif.vu.lt 

IŠSAMIAU

 

 

Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondas

Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondas / Sekretoriatas

dr. Reda Cimmperman
Mokslinė sekretorė
206
8 681 13 982, 8 670 30973
Audronė Ašmontienė
Humanitarinių ir socialinių mokslų komiteto referentė
208
8 618 72953
Giedrė Kojelytė
Visuomenės informavimo specialistė
208
8 676 42056
Aurelija Lygnugarytė
Administratorė referentė
204
8 670 32435
Sonata Szonn
Gamtos ir technikos mokslų komiteto referentė
208
8 622 89072

Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondas / Mokslo politikos ir analizės skyrius

dr. Eugenijus Stumbrys
Skyriaus vedėjas
202
8 676 41304
Akvilė Andrulytė
Viešojo administravimo specialistas
157
8 676 16779
dr. Milda Jodinskienė
Vyriausioji specialistė
218
8 676 16971
Koordinuoja Kasmetinį mokslo ir studijų institucijų mokslo (meno) veiklos vertinimą. Organizuoja NTMA mokslų sričių mokslo darbų ir NTMAHS mokslų sričių MTEP projektų ir sutarčių Kasmetinį vertinimą. Koordinuoja Tarybos mokslinės veiklos etikos komisijos darbą.
Asta Juškienė
Programų koordinatorė
116
8 676 15147
Organizuoja palyginamąjį ekspertinį mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros vertinimą.
Daiva Karužaitė
Vyriausioji specialistė
218
8 676 41758
Organizuoja vykdomų mokslo (meno) doktorantūrų bei prašymų įgyti mokslo (meno) doktorantūros teisę vertinimą. Konsultuoja dėl Disertacijų gynimų Lietuvoje ir Konkursų eiti pareigas Lietuvos mokslo ir studijų institucijose duomenų bazių. Konsultuoja dėl prarastų mokslo laipsnio diplomų dublikatų. Organizuoja Humanitarinių mokslų srities mokslo darbų Kasmetinį vertinimą. Konsultuoja dėl mokslo darbuotojų pareigybių minimalių kvalifikacinių reikalavimų.
Kristina Masevičiūtė
Vyriausioji politikos (mokslo) analitikė
116
8 676 45759
Organizuoja palyginamąjį ekspertinį mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros vertinimą.
Gerinta Raguckaitė
Politikos (mokslo) analitikė
116
8 676 45756
Organizuoja socialinių mokslų srities Kasmetinį mokslo darbų vertinimą. Organizuoja Humanitarinių ir socialinių mokslų kolegijų mokslo darbų vertinimą. Koordinuoja atvirąją prieigą.

Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondas / Tarptautinių programų skyrius

dr. Viktoras Mongirdas
Skyriaus vedėjas
152
8 676 19613
LMT NCP koordinatorius, Europos horizonto „Marie Skłodowska Curie veiksmų“ NCP, administruoja BIODIVERSA programą
Asta Aleksandravičienė
Programų koordinatorė
163
8 676 18297
Administruoja Lietuvos–Lenkijos projektus, Lietuvos–Japonijos projektus, Jungtinio programavimo iniciatyvos „Miestų Europa” veiklas, ENSUF ir ENUTC programas.
Kornelija Bacvinkienė
Programų koordinatorė
151
8 676 14629
Administruoja Lietuvos–Latvijos–Kinijos (Taivano), Lietuvos–Prancūzijos „Žiliberas” ir NORFACE programas, Jungtinio programavimo iniciatyvą „Kultūros paveldas”, EURAXES ir „Mokslo Europos“ veiklas
Jūratė Devižienė
Programų koordinatorė
162
8 676 17212
Dvišalio bendradarbiavimo koordinavimas, Nordforsk programa, atstovavimas COST CSO“.
Laura Kostelnickienė
Programų koordinatorė
163
8 676 17398
Europos horizonto „Kultūra kūrybiškumas ir įtrauki visuomenė“ ir „Jungtinis tyrimų centras” NCP, COST nacionalinis koordinatorius (CNC), administruoja CHANSE, CHIST-ERA ir HERA programas
dr. Saulius Marcinkonis
Tarptautinių programų skyriaus vyriausiasis specialistas
151
8 676 17256
“Europos horizonto” teminės srities „Mokslinių tyrimų infrastruktūros“ NCP, administruoja Lietuvos–Ukrainos, M-ERA.NET, FLAG-ERA ir QUANTERA programas
dr. Živilė Ruželė
Vyriausioji specialistė
152
8 676 14383
Europos horizonto srities „Sveikata“ NCP, administruoja Lietuvos–Japonijos bendrus projektus, EuroNanoMed3, EJP RD, JPIAMR-ACTION programas

Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondas / Mokslo programų skyrius

dr. Vaiva Priudokienė
Skyriaus vedėja
123
8 676 19610
dr. Gražina Adamonytė
Vyriausioji specialistė
124
8 676 18580
Administruoja nacionalinę mokslo programą „Agro-, miško ir vandens ekosistemų tvarumas“, reikminių tyrimų projektus, paramą doktorantų akademinėms išvykoms ir paramą už studijų rezultatus, trumpalaikius tyrimus sveikatos bei švietimo ir ugdymo srityse
Inga Grigaliūnienė
Programų koordinatorė
111
8 676 18660
Administruoja mokslininkų grupių humanitarinių ir socialinių mokslų sričių projektus, paramą mokslo renginiams
Loreta Kielaitienė
Vyriausioji specialistė
111
8 676 18640
Administruoja mokslininkų grupių gamtos, technologijos, medicinos ir sveikatos bei žemės ūkio mokslų sričių projektus bei paramą paskelbti mokslinius straipsnius ir išleisti knygas
dr. Jolita Klimavičiūtė-Stokienė
Vyriausioji specialistė
109
8 676 17699
Administruoja Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programos mokslo projektus
Jolanta Paunksnienė
Vyriausioji specialistė
124
8 676 18422
Administruoja mokslininkų grupių projektus, paramą akademinėms asociacijoms
Raimonda Rainytė
Vyriausioji specialistė
108
8 676 17926
Administruoja konkursinę prioritetinių mokslinių tyrimų programą ,,Gerovės visuomenė“ ir mokslininkų grupių humanitarinių ir socialinių mokslų sričių projektus
Rasa Rimeisytė
Programų koordinatorė
110
8 676 18592
Administruoja mokslininkų grupių gamtos, technologijos, medicinos ir sveikatos bei žemės ūkio mokslų sričių projektus.
Vilija Rubinaitė
Vyriausioji specialistė
109
8 676 16657
Administruoja nacionalinę mokslo programą ,,Modernybė Lietuvoje", Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programos sklaidos projektus
dr. Julija Sabataitytė
Vyriausioji specialistė
110
8 676 18678
Administruoja nacionalinę mokslo programą „Sveikas senėjimas", mokslininkų grupių gamtos, technologijos, medicinos ir sveikatos bei žemės ūkio mokslų sričių projektus bei paramą valstybės finansuojamoms doktorantūros vietoms, skirstomoms konkurso būdu (konkursinė doktorantūra)

Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondas / Teisės ir personalo skyrius

Jolanta Kairė
Skyriaus vedėja
155
8 670 32595
Marius Dijokas
Teisininkas
153
8 676 16167
Agnė Gračiovė
Vyriausioji specialistė
154
8 676 15622
Elžbieta Markuckienė
Vyriausioji specialistė
154
8 676 14710
Personalo administravimas, darbuotojų paieškos, atrankos ir tarnybinės veiklos vertinimo organizavimas, personalo metinių mokymo planų sudarymas
Ramunė Rudokienė
Teisininkė
153
8 676 17658

Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondas / Bendrųjų reikalų skyrius

Nomeda Astrauskienė
Programuotoja
309 (Palangos g. 4)
8 604 75836
Irena Petrukaitienė
Ūkvedė
102
8 686 02102
Gabrielius Suslovas
Informacinių technologijų sistemų administratorius
156
8 676 16215
Danutė Vansevičienė
Programuotoja
309 (Palangos g. 4)
8 604 75866
Matas Viliūnas
Informacinių technologijų sistemų administratorius
153
8 676 16198

Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondas / Finansų ir apskaitos skyrius

Danguolė Radzevičienė
Skyriaus vedėja
161
8 618 72955
Sonata Bikinienė
Vyriausioji specialistė
157
8 618 72952
Marianna Bogdanavičienė
Buhalterė
157
8 676 17945
Jevgenij Budejev
Vyriausiasis specialistas
160
8 676 18321
Vykdo funkcijas susijusias su ilgalaikio turto bei autorinių atlyginimų apskaita.
Vilija Lašienė
Vyriausioji specialistė
160
8 676 18274
Vykdo funkcijas susijusias su darbo užmokesčio, socialinio draudimo bei socialinių išmokų (pašalpų) priskaitymu ir išmokėjimu.
Angelė Matulevičienė
Buhalterė
160
8 670 32485
Vykdo funkcijas susijusias su komandiruočių, prekių bei paslaugų už ryšių, kvalifikacijos kėlimo ir kitomis išlaidomis, apskaita.
Aušra Nemeikšytė
Buhalterė
157
8 676 18122
Vykdo funkcijas susijusias su lėšų, skirtų programiniam konkursiniam mokslinių tyrimų ir kitų veiklų finansavimu, apskaita.

Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondas / Projektai

Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondas / Projektai / Baltijos mokslo programa

Asta Aleksandravičienė
Programų koordinatorė
163
8 676 18297
Kornelija Bacvinkienė
Programų koordinatorė
151
8 676 14629
Jūratė Devižienė
Veiklų vadovė
162
8 676 17212
Sigita Jovaišienė
Finansininkė
157
8 676 16537
Aurelija Lygnugarytė
Programų koordinatorė
204
8 670 32435
Danguolė Radzevičienė
Finansininkė
161
8 618 72955
Rimantė Stašaitienė
Teisininkė
304 (Palangos g. 4)
8 604 77868

Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondas / Projektai / Doktorantūros studijų plėtra (konkursinė doktorantūra)

dr. Virginija Uksienė
Projekto vadovė
+370 6 112 7147
Sigita Jovaišienė
Projekto finansininkė
157
8 676 16537

Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondas / Projektai / Duomenų bazės „Lituanistika“ plėtra

Sigita Jovaišienė
Projekto finansininkė
157
8 676 16537

Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondas / Projektai / Lietuvos mokslo tarptautiškumo didinimas – MTEP ryšių plėtojimas (LINO LT)

Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondas / Projektai / Lietuvos mokslo tarptautiškumo didinimas – MTEP ryšių plėtojimas (LINO LT) / Išvykstančiųjų ir atvykstančiųjų tyrėjų bei mokslo vadybininkų vizitai

Veronika Kapalinskaitė
Projekto vadovė
307 (Palangos g. 4)
8 604 76286
Aušra Nemeikšytė
Projekto finansininkė
157
8 676 18122
Jolanta Paunksnienė
Projekto viešojo administravimo specialistė
124
8 676 18422

Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondas / Projektai / Lietuvos mokslo tarptautiškumo didinimas – MTEP ryšių plėtojimas (LINO LT) / Programos „Europos horizontas“ nacionaliniai kontaktiniai asmenys

Sigita Auvertin (Bagdonienė)
Programų koordinatorė
158
8 608 90647
Europos horizonto srities „Sveikata“ nacionalinė atstovė
Aiga Jonele
Programų koordinatorė
158
8 608 90667
Justyna Lučinska
Programų koordinatorė
158
8 604 76180
Irena Kuzminskienė
Programų koordinatorė
158
8 608 90644
Europos horizonto srities „Maistas, bioekonomika, gamtos ištekliai, žemės ūkis ir aplinka“ nacionalinė atstovė
Laura Pėkienė
Programų koordinatorė
158
8 604 76131
Aurelija Povilaikė
Programų koordinatorė
162
8 608 90639
Europos horizonto sričių „Europos mokslo taryba“ ir „Pažangos sklaida ir Europos mokslinių tyrimų erdvės plėtra“ nacionalinė atstovė
Gintauta Žemaitienė
Programų koordinatorė
158
8 608 90645
Europos horizonto srities „Kultūra, kūrybiškumas ir įtrauki visuomenė“ nacionalinė atstovė

Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondas / Projektai / Lietuvos mokslo tarptautiškumo didinimas – MTEP ryšių plėtojimas (LINO LT) / Lietuvos mokslo ryšių biuras Briuselyje LINO

Rasa Tumaševičiūtė
LINO biuro politikos analitikė
158
8 676 16 618
Tadas Tumėnas
LINO biuro vadovas
158
+32 4906 44035
Julija Baniukevič
LINO biuro politikos analitikė
158
8 608 90340

Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondas / ES struktūrinės paramos moksliniams tyrimams vykdyti skyrius

Diana Kizalaitė
Programų koordinatorė
307 (Palangos g. 4)
8 604 53397
Jolanta Petrauskaitė
Programų koordinatorė
307 (Palangos g. 4)
8 604 53 567
Jurgita Taukytė
Programų koordinatorė
306 (Palangos g.4)
8 604 75637
Vaida Vansevičienė
Programų koordinatorė
307 (Palangos g. 4)
8 604 76305
Violeta Zdanevičienė
Finansininkė
307 (Palangos g. 4)
8 604 53722

Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondas / ES struktūrinės paramos tyrėjų gebėjimams ugdyti skyrius

Ugnė Andrijauskaitė
Programų koordinatorė
312 (Palangos g. 4)
8 604 75 112
Edita Kavaliauskienė
Programų koordinatorė
312 (Palangos g. 4)
8 604 58290
Jogaila Mackevičius
Programų koordinatorius
310 (Palangos g. 4)
8 676 41216
Ilona Monstavičienė
Programų koordinatorė
311 (Palangos g. 4)
8 604 53802
Sergej Tkačenko
Finansininkas
306 (Palangos g. 4)
8 604 78074

Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondas / ES struktūrinės paramos koordinavimo skyrius

Andrius Kaveckas
Skyriaus vedėjas
301 (Palangos g. 4)
8 604 77989
Veronika Kapalinskaitė
Teisininkė
307 (Palangos g. 4)
8 604 76286
Rimantė Stašaitienė
Tyrėja
304 (Palangos g. 4)
8 604 77868