Pradžia EN

Mokslo politikos ir analizės skyrius

Skyriaus vedėjas
8 676 41304
Kabinetas: 202
Viešojo administravimo specialistas
8 676 16779
Kabinetas: 157
Vyriausioji specialistė
8 676 16971
Kabinetas: 218
Koordinuoja Kasmetinį mokslo ir studijų institucijų mokslo (meno) veiklos vertinimą. Organizuoja NTMA mokslų sričių mokslo darbų ir NTMAHS mokslų sričių MTEP projektų ir sutarčių Kasmetinį vertinimą. Koordinuoja Tarybos mokslinės veiklos etikos komisijos darbą.
Programų koordinatorė
8 676 15147
Kabinetas: 116
Organizuoja palyginamąjį ekspertinį mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros vertinimą.
Vyriausioji specialistė
8 676 41758
Kabinetas: 218
Organizuoja vykdomų mokslo (meno) doktorantūrų bei prašymų įgyti mokslo (meno) doktorantūros teisę vertinimą. Konsultuoja dėl Disertacijų gynimų Lietuvoje ir Konkursų eiti pareigas Lietuvos mokslo ir studijų institucijose duomenų bazių. Konsultuoja dėl prarastų mokslo laipsnio diplomų dublikatų. Organizuoja Humanitarinių mokslų srities mokslo darbų Kasmetinį vertinimą. Konsultuoja dėl mokslo darbuotojų pareigybių minimalių kvalifikacinių reikalavimų.
Vyriausioji politikos (mokslo) analitikė
8 676 45759
Kabinetas: 116
Organizuoja palyginamąjį ekspertinį mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros vertinimą.
Politikos (mokslo) analitikė
8 676 45756
Kabinetas: 116
Organizuoja socialinių mokslų srities Kasmetinį mokslo darbų vertinimą. Organizuoja Humanitarinių ir socialinių mokslų kolegijų mokslo darbų vertinimą. Koordinuoja atvirąją prieigą.