Pradžia EN

Finansų ir apskaitos skyrius

Skyriaus vedėja
8 618 72955
Kabinetas: 161
Vyriausioji specialistė
8 618 72952
Kabinetas: 157
Buhalterė
8 676 17945
Kabinetas: 157
Vyriausiasis specialistas
8 676 18321
Kabinetas: 160
Vykdo funkcijas susijusias su ilgalaikio turto bei autorinių atlyginimų apskaita.
Vyriausioji specialistė
8 676 18274
Kabinetas: 160
Vykdo funkcijas susijusias su darbo užmokesčio, socialinio draudimo bei socialinių išmokų (pašalpų) priskaitymu ir išmokėjimu.
Buhalterė
8 670 32485
Kabinetas: 160
Vykdo funkcijas susijusias su komandiruočių, prekių bei paslaugų už ryšių, kvalifikacijos kėlimo ir kitomis išlaidomis, apskaita.
Buhalterė
8 676 18122
Kabinetas: 157
Vykdo funkcijas susijusias su lėšų, skirtų programiniam konkursiniam mokslinių tyrimų ir kitų veiklų finansavimu, apskaita.