Pradžia EN

Užsienyje įgytų mokslo (meno) daktaro laipsnių vertinimo komisija

Prašymus dėl užsienyje įgyto mokslo (meno) daktaro laipsnio pripažinimo nagrinėja nuolatinė Lietuvos mokslo tarybos pirmininko patvirtinta komisija. Ji nustato užsienyje įgytos aukštojo mokslo kvalifikacijos vertę ir lygmenį kilmės šalyje, taip pat atlieka užsienyje įgytos aukštojo mokslo kvalifikacijos lyginimą su Lietuvos Respublikoje nustatytais atitinkamais reikalavimais. Įvertinusi užsienyje įgytą kvalifikaciją komisija nusprendžia pripažinti arba nepripažinti ją lygiaverte Lietuvos Respublikoje teikiamam mokslo (meno) daktaro laipsniui. Išsamesnė informacija apie užsienyje įgyto daktaro laipsnio pripažinimo procedūrą.

Komisijos primininką ir narius tvirtina Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas. Komisiją sudaro 7 nariai:

  • Juozas Kulys (komisijos pirmininkas)
  • Jurgita Staniškytė
  • Pavelas Duchovskis
  • Limas Kupčinskas
  • Vidmantas Egidijus Kurapka
  • Remigijus Leipus
  • Rita Šerpytytė

Komisijos veiklą reglamentuojantys teisės aktai:

 


Informaciją teikia Daiva Karužaitė tel. 8 676 41758, e. p. daiva.karuzaite@lmt.lt (Mokslo politikos ir analizės skyrius, 218 kab.)