Pradžia EN

Mokslinių tyrimų infrastruktūrų komisija

Mokslinių tyrimų infrastruktūrų (MTI) komisija yra nuolatinė Lietuvos mokslo tarybos komisija, apibendrinanti Lietuvos mokslo ir studijų institucijų narystės dalyvauti tarptautinėse MTI planų ekspertinio vertinimo rezultatus, teikianti išvadas, ar narystės tarptautinėje MTI plane nurodyti rezultatai pasiekti, nagrinėjanti kitus su MTI susijusius klausimus. Komisija taip pat rengia Lietuvos MTI kelrodį.

MTI komisijos sudėtį tvirtina Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas valdybos siūlymu. MTI komisiją sudaro 9 nariai: 4 narius pasiūlo Gamtos ir technikos mokslų komitetas, 3 – Humanitarinių ir socialinių mokslų komitetas, 2 – Lietuvos mokslų akademija. Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas (2019-01-23 įsakymas Nr. V-44) patvirtino šios sudėties MTI komisiją:

  • Elona Juozaitytė (Komisijos pirmininko pavaduotoja, laikinai einanti komisijos pirmininkės pareigas)
  • Jūras Banys

  • Albertas Bitinas

  • Artūras Kaklauskas

  • Liutauras Kraniauskas

  • Arūnas Poviliūnas

  • Virginijus Šikšnys

  • Ričardas Rotomskis

  •  

MTI komisijos narių kadencija – 5 metai, komisijos nariu galima būti ne ilgiau kaip dvi kadencijas iš eilės.

MTI komisijos veiklą reglamentuojantys teisės aktai:

 


Komisijos darbą administruoja Akvilė Andrulytė, tel. nr. 8 676 16779, el.p. akvile.andrulyte@lmt.lt (Mokslo politikos ir analizės skyrius, 157 kab.)