Pradžia EN

Rima Povilionienė

dr. Rima Povilionienė

Gyvenimo aprašymas

Išsilavinimas

2023, 2022 m. Mokslinė stažuotė Manifeste Academie, IRCAM (Paryžius, Prancūzija)
2019 m. Vasaros kursai Eastman School of Music (Paryžius, Prancūzija)
2012 m. Mokslinė stažuotė IRCAM (Paryžius, Prancūzija)
2007 m. Lietuvos muzikos ir teatro akademija (LMTA), Humanitarinių mokslų daktaro laipsnis
2004 m. Institut für Musikwissenschaft der Universität Leipzig (Leipcigas (Vokietija), Socrates / Erasmus studijų stažuotė
2003 m. LMTA, Muzikologijos magistro laipsnis
2001 m. LMTA, Muzikologijos bakalauro laipsnis
2000 m. LMTA, Fortepijono atlikėjo magistro laipsnis
1998 m. LMTA, Fortepijono atlikėjo bakalauro laipsnis
1994 m. Panevėžio konservatorija, Fortepijono atlikimas

Darbo patirtis

2008 – dabar Vyr. redaktoriaus pavaduotoja, akademinis žurnalas „Lietuvos muzikologija“, LMTA
2004 – dabar Profesorė, LMTA, Muzikologijos katedra
2014–2017 m. Mokslo darbuotoja, Kauno technologijos universitetas, Tarptautinis semiotikos institutas
2008–2015 m. Vyresnioji mokslo darbuotoja, LMTA, Mokslo centras

Apdovanojimai

2023, 2017, 2016, 2014, 2006 m. Lietuvos kultūros taryba (LKT), Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos edukacinės, mobilumo stipendijos stažuotėms, dalyvavimui konferencijose
2015, 2011 m. LKT, Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos Individuali valstybės stipendija kultūros ir meno kūrėjams
2014 m. prof. Vytauto Landsbergio fondo premija už mokslo monografiją „Musica mathematica“
2008 m. Lietuvos mokslų akademijos Jaunųjų mokslininkų darbų konkursas, pagyrimo raštas už daktaro disertaciją
2004, 2002 m. Lietuvos mokslų akademijos Aukštųjų mokyklų mokslinių darbų konkursas, laureatės diplomai už magistro ir bakalauro mokslo darbus

Narystė ekspertinėse grupėse

Mokslo projektų ekspertė Lietuvos mokslo taryboje, mokslo projektų ekspertė Lenkijos mokslo fonde, Profesionaliojo scenos meno įstaigų tarybos narė Lietuvos kultūros ministerijoje, Meno tarybos narė Lietuvos simfoniniame pučiamųjų orkestre, Gynimo tarybos narė doktorantūros programos komisijai, Redakcinio komiteto narė „Springer Series. Numanities – Arts and Humanities in Progress“, Kauno technologijos universiteto Menotyros doktorantūros komiteto narė, kultūros projektų ekspertė Lietuvos kultūros taryboje 

Papildoma informacija

2 mokslo monografijos ir 2 mokslo straipsnių rinktinės išleistos akademinėse leidyklose „Springer“ ir „Peter Lang“ (anglų k.), per 40 mokslinių straipsnių autorė ir bendraautorė recenzuojamuose periodiniuose, tęstiniuose mokslo leidiniuose, vienkartiniuose mokslo rinkiniuose, konferencijų rinkiniuose, pranešėja daugiau kaip 40 mokslo konferencijų ir kongresų, kviestinės paskaitos užsienio mokslo institucijose, per 20 mokslo tyrimų ir sklaidos projektų vadovė, dalyvė ir koordinatorė.

Yra Lietuvos kompozitorių sąjungos Muzikologų sekcijos narė, Tarptautinės muzikologų draugijos IMS (International Musicological Society) narė.

Buvo Lietuvos nacionalinės filharmonijos vyriausioji redaktorė, Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro Reklamos ir informacijos skyriaus vadovė, kultūrinių žurnalų „Muzikos barai“ ir „Hortus Musicus“ redaktorė, per 200 taikomosios muzikologijos darbų (muzikos kritikos straipsniai, recenzijos, bukletai, anotacijos).

Mokslinių interesų sritys: Lietuvos kultūrinio muzikinio identiteto formavimosi ir modernėjimo procesų XX–XXI a. tyrimai tarptautinio avangardo kontekste; matematine prieiga grįstos muzikos komponavimo technikų praktikos analizė, stochastinių, algoritminių modelių implikacijų muzikoje tyrimai.

Užsienio kalbos

Anglų, rusų