Pradžia EN

Povilas Aleksandravičius


dr. Povilas Aleksandravičius

 

Gyvenimo aprašymas

Išsilavinimas

2008 m. Poitiers universitetas, Paryžiaus katalikų institutas, filosofijos daktaro laipsnis, nostrifikuotas Lietuvos mokslo tarybos, reg. Nr. 019787

Darbo patirtis 

2022–dabar Profesorius, Mykolo Romerio universitetas (MRU)
2010–2022 m. Docentas, MRU
2008–2010 m. Lektorius, MRU

Moksliniai interesai

Filosofija, filosofinė antropologija, socialinė filosofija, religijos filosofija, Europos tapatybė

Narystė ekspertinėse grupės

Lietuvos mokslo tarybos (LMT) ekspertų grupių, vertinančių mokslininkų teikiamus projektus, narys; LMT ekspertų grupių, vertinančių studentų teikiamus mokslinių tyrimų projektus, narys; LMT ekspertų grupių, vertinančių įvairių LMT programų rėmuose vykdytų mokslinių projektų ataskaitas, narys; LMT ekspertų grupės, vertinančios podoktorantūros stažuotojų atliktų projektų ataskaitas, narys; LMT ekspertų grupės, vertinančios Institucijų ilgalaikes programas, narys; LMT ekspertas Mokslo (meno) veiklos rezultatų vertinimo sistemoje „Vieversys“; DB „Lituanistika“ ekspertas; Ispanijos podoktorantūros programos UNA4CAREER ekspertų grupės narys; Kazachstano mokslų akademijos skelbto mokslinių tyrimų projektų konkurso vertinimo grupės narys 

Papildoma informacija

3 mokslinių monografijų, virš 30 mokslinių straipsnių autorius, 5 mokslinių tyrimų projektų vyriausiasis mokslinis bendradarbis ir vadovas

Užsienio kalbos

Anglų, rusų, prancūzų