Pradžia EN

Apie Tarybą

Lietuvos mokslo taryba yra patariamoji institucija Lietuvos Respublikos Seimui ir Vyriausybei mokslo, studijų ir eksperimentinės plėtros politikos klausimais.

Įgyvendindama Lietuvos mokslo politiką Taryba ne tik vykdo ekspertinę veiklą, mokslinės veiklos vertinimą, bet ir organizuoja atstovavimą Lietuvos interesams mokslo ir eksperimentinės plėtros klausimais Europos Sąjungos šalių narių darbo grupėse bei tarptautinėse organizacijose, įgyvendina mokslo programinį konkursinį finansavimą. 

Lietuvos mokslo tarybos steigėjas yra Seimas. Tarybos veikla ir struktūra įtvirtinta Lietuvos mokslo ir studijų įstatyme, jos tikslai, uždaviniai, sudarymo ir darbo principai apibrėžti Seimo patvirtintuose nuostatuose.

Tarybą sudaro Tarybos valdyba, du ekspertų komitetai – Humanitarinių ir socialinių mokslų komitetas ir Gamtos ir technikos mokslų komitetas – ir Mokslo fondas.