Pradžia EN

Tarybos vykdomi 2021–2027 m. ES fondų investicijų programos projektai

Lietuvos mokslo taryba pagal plėtros programos pažangos priemonę Nr. 12-003-03-04-02 „Užtikrinti efektyvų mokslo ir studijų sistemos valdymą“ vykdo projektą Nr. 10-007-P-0001 „Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros reorganizavimas, sukuriant su nauju mandatu Lietuvos mokslo tarybą“.

Partneris – Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra.

Projekto tikslas – užtikrinti efektyvų mokslo ir studijų politikos įgyvendinimą, optimizuojant Lietuvos mokslo tarybos (LMT) ir Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) – įstaigų, veikiančių mokslo politikos srityje, veiklą.

Projekto įgyvendinimo metu vykdoma veikla – LMT, kuriai suteikti nauji įgaliojimai, sukūrimas, reorganizuojant MITA prijungimo prie LMT būdu, taip pat naujos infrastruktūros kūrimas bei specialistų, galėsiančių įgyvendinti naujas pavestas funkcijas, komandos suformavimas ir jų kompetencijų kėlimas.

Projektu sprendžiamos šios problemos – vienos pagrindinės mokslo politiką įgyvendinančios institucijos nebuvimas, mokslo politikos įgyvendinimo veiklų, funkcijų ir atsakomybių persidengimas ir dubliavimasis, MTEP veiklai reikalingos infrastruktūros stoka, nepakankamas Lietuvos mokslo ir verslo bendruomenės integracijos į tarptautinę mokslinių tyrimų erdvę skatinimas, konkursinio MTEP veiklos finansavimo organizavimo ir vykdymo trūkumai, nepakankamas mokslo ir studijų institucijų bei ūkio subjektų bendradarbiavimas MTEP srityje, mokslo srities išteklių analizės ir jos rezultatų panaudojimo sprendimams, susijusiems su  mokslo ir studijų politika priimti, ir gebėjimų vykdyti naujas pavestas funkcijas trūkumas.

Projekto įgyvendinimu siekiama šių pagrindinių rezultatų:

·       Sukurti vieną mokslo politikos sprendimus įgyvendinančią instituciją, kuri, prie LMT prijungus MITA,   turėtų naujus (papildomus) įgaliojimus;

·       Suformuoti vieningą, aukščiausias kompetencijas turinčią specialistų komandą, galinčią įgyvendinti jai pavestas naujas funkcijas, ir sustiprinti jos gebėjimus;

·       Įtvirtinti „vieno langelio“ principą, palengvinsiantį paslaugų teikimą, aktualios informacijos, finansinės paramos gavimą, sumažinsiantį biurokratinių procedūrų skaičių ir trukmę Lietuvos mokslo bendruomenei, verslo atstovams ir kt. suinteresuotoms šalims;

·       Skatinti tarptautinį mokslinį bendradarbiavimą tarp mokslo ir studijų institucijų bei ūkio subjektų, kuriant ir komercinant naujus MTEP produktus;

·       Optimizuoti viešąjį valdymą ir optimalų valstybės biudžeto lėšų panaudojimą, konsoliduojant mokslo politikos įgyvendinimą vienoje institucijoje.

Projektas finansuojamas iš Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, viso skiriama 1 776 048,82 eurai.