Pradžia EN

Darbo užmokestis

Informacija apie Lietuvos mokslo tarybos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informacijai iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Metai ir ketvirčiai
Pirmininko, mokslinės sekretorės ir narių
Valstybės tarnautojų 
Dirbančiųjų pagal darbo sutartį
2023 m.
II

(bendras dokumentas)

I

(bendras dokumentas)

2022 m.
IV
(bendras dokumentas)
III
(bendras dokumentas)
II
(bendras dokumentas)
I
(bendras dokumentas)
2021 m.
IV
(bendras dokumentas)
III
II
I
2020 m.
IV
III
II
I
2019 m.
IV
III
II
I
2018 m.
IV
III
II 
I
2017 m.
IV 
III 
II 
2016 m.
IV 
III 
II 
 
2015 m.
IV 
III 
II 
2014 m.
IV 
III 
II 
2013 m.
IV