Pradžia EN

2019 m. Lietuvos atstovų veiklų valdymo komitetuose posėdžių ataskaitos (iki 2019 m. liepos 29 d.)

Biomedicina ir molekuliniai biomokslai  
Veiklos Nr. Atstovai, institucijos Ataskaita
BM1402 R. Navakauskienė, VU  
BM1405 V. Smirnovas, VU  
     
Chemija, molekuliniai mokslai, technologijos  
Veiklos Nr. Atstovai, institucijos Ataskaita
CM1403 A. Katelnikovas, VU  
CM1404 N. Striūgas, LEI  
CM1405 K. Aidas, VU PDF
CM1406 S. Jarmalaitė, VU  
CM1407 D. Matulis, VU BchI  
     
Žemės sistemos mokslai ir aplinkosaugos vadyba  
Veiklos Nr. Atstovai, institucijos Ataskaita
ES1402 I. Dailidienė, KU  
ES1403 J. Šiugždaitė, LSMU  
ES1403 R. Rutkaitė, KTU  
ES1407 G. Denafas, KTU  
ES1407 J. Denafas, Soli Tek R&D  
ES1408 J. Koreivienė, GTC BI  
     
Maistas ir žemės ūkis  
Veiklos Nr. Atstovai, institucijos Ataskaita
FA1403 V. Kitrytė, KTU  
     
Miškai, jų produktai ir paslaugos  
Veiklos Nr. Atstovai, institucijos Ataskaita
FP1403 V. Marozas, ASU  
FP1405 E. Jurkonis, VGTU  
FP1405 R. Rutkaitė, KTU  
FP1406 S. Markovskaja, GTC BI   
FP1407 D. Vaičiukynienė, KTU  
     
Informacijos ir komunikacijos technologijos  
Veiklos Nr. Atstovai, institucijos Ataskaita
IC1402 R. Šeinauskas, KTU  
IC1406 V. Medvedev, VU  
IC1408 T. Krilavičius, VDU  
     
Individai, visuomenė, kultūra, sveikata  
Veiklos Nr. Atstovai, institucijos Ataskaita
IS1401 R. Gedutienė, KU  
IS1401 I. Balčiūnienė, VDU  
IS1402 G. Rapolienė, VU  
IS1402 S. Mikulionienė, MRU  
IS1404 E. Macevičiūtė, VU  
IS1404 D. Janavičienė, KU  
IS1405 G. Širvinskienė, LSMU  
IS1406 I. Dabašinskienė, VDU  PDF 
IS1408 S. Vasarevičius, VGTU  
IS1409 J. Pivorienė, MRU  
IS1410 V. Pakalniškienė, VU  
IS1410 V. Liubinienė, KTU  
     
Medžiagos, fizika ir nanomokslai  
Veiklos Nr. Atstovai, institucijos Ataskaita
MP1401 G. Račiukaitis, FTMC  
MP1403 R. Tomašiūnas, VU  
MP1406 V. Kažukauskas, VU  
MP1407 J. Gradauskas, VGTU  
     
Tarpdalykinė sritis  
Veiklos Nr. Atstovai, institucijos Ataskaita
TD1401 G. Tamulaitis, VU  
TD1403 O. Kurasova, VU  
TD1404 J. Mažeikienė, InMedica klinika  
TD1405 R. Alzbutas, KTU  
TD1406 A. Jurelionis, KTU  
TD1408 A. Skaržauskienė, MRU  
TD1409 R. Čiegis, VGTU  PDF, PDF
     
Transportas ir urbanistika  
Veiklos Nr. Atstovai, institucijos Ataskaita
TU1401 D. Veteikis, VU  
TU1402 D. Bačinskas, VGTU  
TU1403 R. Bliūdžius, KTU  
TU1404 E. Smetonaitė, KTU  
TU1404 E. Gudonis, VGTU  
TU1405 A. Jurelionis, KTU  
TU1405 L. Murauskaitė, LEI  
TU1406 D. Jatulis, VGTU  
TU1407 V. Jasiūnienė, VGTU  
     
COST veiklos, kurioms netaikoma sritis (nuo 2015-10-30)  
Veiklos Nr. Atstovai, institucijos Ataskaita
CA15101 T. Balkelis, LII  
CA15104 S. Japertas, KTU  
CA15104 R. Aleksiejūnas, VU  
CA15105 A. Burinskienė, VGTU  
CA15107 J. Macutkevič, VU  
CA15107 L. Marcinauskas, KTU  
CA15109 I. Matijošaitienė, KTU  
CA15109 R. Krikštolaitis, VDU  
CA15113 J. Kriaučiūnienė, LEI  
CA15114 R. Milašius, KTU  
CA15114 J. Šiugždaitė, LSMU  
CA15115 G. Denafas, KTU  
CA15115 S. Vasarevičius, VGTU  
CA15116 G. Pridotkas, NMVRVI  
CA15116 A. Stankevičius, LSMU  
CA15118 T. Baležentis, LAEI  
CA15120 P. Treigys, VU  
CA15120 J. Bernatavičienė, VU  
CA15121 D. Daunys, KU  
CA15121 M. Dagys, GTC  
CA15122 A. Maslauskaitė, VDU  
CA15122 R. Maskeliūnas, KTU PDF
CA15123 A. Lopata, VU  
CA15125 K. Miškinis, KTU  
CA15125 R. Grubliauskas, VGTU  
CA15126 D. Matulis, VU  
CA15126 R. Vaišnoras, LEU  
CA15127 R. Brūzgienė, KTU  
CA15128 R. Lygaitis, KTU  
CA15129 D. Adlienė, KTU  
CA15130 I. Žemaitaitytė, MRU  
CA15134 V. Juškienė, LSMU  
CA15135 A. Zubrienė, VU  
CA15136 J. Sereikaitė, VGTU  
CA15137 A. Gedutis, KU  
CA15137 J. Šinkūnienė, VU  PDF
CA15138 V. Borutinskaitė, VU  
CA15138 Z. Mackevič, IMC  
CA15140 A. Lančinskas, VU  
CA15140 M. Ragulskis, KTU  
CA15202 A. Aguonis, KTU  
CA15202 R. Jakubovskis, VGTU  
CA15207 D. Janušauskienė, LSTC  
CA15208 O. Riklikienė, LSMU  
CA15212 L. Tauginienė, MRU  PDF 
CA15212               E. Butkevičienė, KTU  
CA15216 V. Jankauskaitė, KTU  
CA15221 J. Melnikova, KU  
CA15221 J.Šinkūnienė, VU  PDF 
CA15222 D. Krikščiūnienė, VU  
CA16102  R. Barkauskienė, VU  
CA16105  R. Kasperavičienė, KTU  
CA16105  V. Daudaravičius, BĮ UAB VTEX  
CA16206 A. G. Raišienė, MRU  
CA16207 A. Bunevičius, LSMU  PDF
CA16109  V. Ulevičius, VMTI FTMC  
CA16110  P.P. Danilovas. KTU  
CA16111  A. Kaklauskas, VGTU  
CA16111  K. Žibas, LSTC  
CA16112  V. Smirnovas, VU  
CA16113  T. Ruzgas, KTU  
CA16114  Ž. Stasiškienė, KTU   
CA16116  G. Valiulis, ŠU  
CA16117  A. Kučinskas, VU  
CA16119  A. Žiogas, VMTI IMC  
CA16119  D. Baltriukienė, VU  
CA16121  R. Maskeliūnas, KTU  
CA16121  J. Banytė, KTU PDF 
CA16122  E. Adomavičiūtė, KTU  
CA16122  A. Pivoriūnas, VMTI IMC  
CA16123  L. Girdžiūtė, ASU  
CA16213 V. Vaitkevičius, VU  
CA16232 R. Norvaišienė, KTU  
CA17131 A. Strimaitienė, LII  PDF
CA16107 J. Šalomskienė, KTU  
CA17132 M. Mačiulienė, MRU  PDF 
CA17122 J. Motiejūnaitė, GTC  
CA17132 D. Adomavičiūtė, MRU  
CA16027 I. Griškova-Bulanova, VU  
CA16229 A. Balundė, MRU PDF, PDF 
CA17125 M. Burinskienė, VGTU PDF, PDF
CA17135 A. Puksas, MRU PDF
CA17133 G. Alenčikienė, KTU PDF
CA17121 A. Kriščiukaitis, LSMU PDF
CA15223 D. Šneideris, GTC PDF
CA18114 A. Puksas, MRU PDF