Pradžia EN

Renginiai

Metai:
2018-03-21 Lietuvos mokslo taryba

Valstybinę lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programą įgyvendinant

Lietuvos mokslo taryba kviečia į renginį „Valstybinę lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programą įgyvendinant“ aptarti lituanistikos tyrimams ir jų sklaidai skirtą programą bei išsamiau susipažinti su šiuo metu vykstančio IV kvietimo teikti paraiškas sąlygomis.

2018-03-21 Lietuvos mokslo taryba

Informacinis renginys išvykų projektų vykdytojams

Lietuvos mokslo taryba organizuoja informacinį renginį projekto vykdytojams pagal priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslinės išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“  (2017 m. kvietimas).

2018-03-14 Lietuvos mokslo taryba

Kviečiame į informacinį renginį tyrėjams, rengiantiems paraiškas pagal dvišalių programų 2018 metų kvietimus

Lietuvos mokslo taryba kviečia į informacinį renginį, skirtą Lietuvos–Prancūzijos programos „Žiliberas“ ir Lietuvos–Baltarusijos programos 2018 metų kvietimams pristatyti. Tyrėjus, rengiančius paraiškas šiems konkursams, supažindinsime su dvišalių programų reikalavimais paraiškoms, jų vertinimu bei atsakysime į su paraiškų rengimu susijusius klausimus.

2018-02-21 Lietuvos mokslo taryba

2018 m. vasario 21 d. vyks “Horizonto 2020“ programos teminės srities „Įtrauki, inovatyvi ir reflektyvi visuomenė“ 2018–2020 m. darbo programos pristatymas

Lietuvos mokslo taryba ir Europos Komisijos Mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinis direktoratas 2018 m. vasario 21 d. 10 val. kviečia į informacinį renginį, skirtą „Horizonto 2020“ programos teminės srities „Įtrauki, inovatyvi ir reflektyvi visuomenė“, 2018–2020 m. darbo programai pristatyti. Renginio tikslas – pristatyti SC6 2018–2020 m. darbo programą,  bei pasidalinti paraiškų rengimo subtilybėmis, paraiškų rengėjų akimis.

2018-02-12 Lietuvos mokslo taryba

Mokslinis seminaras „Nacionalinė mokslo programa „Gerovės visuomenė“: trejų metų rezultatai“

Lietuvos mokslo taryba rengia nacionalinės mokslo programos (NMP) „Gerovės visuomenė“ mokslinį seminarą šios NMP tarpiniams rezultatams aptarti. Renginyje bus apžvelgtas programos trejų metų įgyvendinimas, pasiekti rezultatai ir jų praktinė bei teorinė nauda, pristatyti jau įgyvendinti gerosios praktikos projektai, aptartos programos perspektyvos. Pranešimus skaitys programos vykdymo grupės nariai ir projektų vadovai.

1 2