LMT
 
 

 

 

 

Kontaktai

 
Valdyba

prof. Dainius Haroldas Pauža

Tarybos pirmininkas

(8 5) 261 8531

+370 682 39 366

dainius.pauza@lmt.lt

prof. Rūta Petrauskaitė

Pirmininko pavaduotoja, Humanitarinių ir socialinių mokslų komiteto pirmininkė

(8 5) 236 0525

8 618 72 952

ruta@hmf.vdu.lt

prof. Jūras Banys

Pirmininko pavaduotojas, Gamtos ir technikos mokslų komiteto pirmininkas

juras.banys@ff.vu.lt

dr. Reda Cimmperman

Mokslinė sekretorė

(8 5) 261 4019

8 681 13 982

reda.cimmperman@lmt.lt

prof. Vladas A. Bumelis

(8 5) 255 9140

vladas.bumelis@northway.lt

Kęstutis Jasiūnas

(8 5) 264 9620

k.jasiunas@ekspla.com

dr. Svetlana Kauzonienė

(8 5) 219 1244

svetlana.kauzoniene@smm.lt

prof. Valdemaras Razumas

(8 5) 261 3651

v.razumas@lma.lt

Vida Žagūnienė

(8 5) 293 0027

v.zaguniene@finmin.lt

 
Lietuvos mokslo tarybos komitetai
 
 
Humanitarinių ir socialinių mokslų komitetas

Lietuvos mokslo tarybos komitetai

prof. Rūta Petrauskaitė

Komiteto pirmininkė

8 618 72 952

ruta@hmf.vdu.lt

prof. Tamara Bairašauskaitė

(8 5) 262 6856

tamara.bairasauskaite@if.vu.lt

prof. Jurgita Staniškytė

(8 3) 732 7879

j.staniskyte@mf.vdu.lt

prof. Rita Šerpytytė

(8 5) 266 7613

rita.serpytyte@rstc.vu.lt

prof. Sigitas Urbonavičius

(85) 2366146

sigitas.urbonavicius@ef.vu.lt

prof. Regina Virvilaitė

(8 3) 730 0587

regina.virvilaite@ktu.lt

prof. Mikas Vaicekauskas

mikas.vaicekauskas@gmail.com

doc. dr. Liutauras Kraniauskas

liutauras.kraniauskas@gmail.com

prof. Darijus Beinoravičius

dbeino@gmail.com

prof. Saulius Pivoras

saulius.pivoras@gmail.com

 
Gamtos ir technikos mokslų komitetas

Lietuvos mokslo tarybos komitetai

prof. Jūras Banys

Komiteto pirmininkas

juras.banys@ff.vu.lt

prof. Pavelas Duchovskis

(8 37) 55 5476

P.Duchovskis@lsdi.lt

prof. Juozas Kulys

(85) 2744840

juozas.kulys@bchi.vu.lt

prof. Limas Kupčinskas

(8 3) 772 6986

limas.kupcinskas@lsmuni.lt

prof. Remigijus Leipus

(8 5) 219 3052

remigijus.leipus@mif.vu.lt

prof. Arūnas Lukoševičius

(8 3) 740 7119

arunas.lukosevicius@ktu.lt

prof. Edita Sužiedėlienė

(8 5) 239 8226

edita.suziedeliene@gf.vu.lt

doc. Gytis Svirskis

(8 3) 730 2958

Gytis.Svirskis@lsmuni.lt

prof. Albertas Bitinas

albertas.bitinas@apc.ku.lt

prof. Gediminas Valkiūnas

gedvalk@ekoi.lt

prof. Pranas Šerpytis

pranas.serpytis@santa.lt

 
Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondas
 

Aušra Vilutienė

Mokslo fondo direktorė

(8 5) 261 1009

ausra.vilutiene@lmt.lt

 
Mokslo politikos ir analizės skyrius

Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondas

 

dr. Eugenijus Stumbrys

Skyriaus vedėjas

(8 5) 246 0895

eugenijus.stumbrys@lmt.lt

Audronė Ašmontienė

Vyriausioji specialistė, Humanitarinių ir socialinių mokslų komiteto referentė

(8 5) 262 5626

audrone.asmontiene@lmt.lt

Daiva Buivydienė

Vyriausioji specialistė, konsultuoja institutų vertinimo, doktorantūrų vertinimo ir doktorantūros teisės įgijimo klausimais

(8 5) 210 7394

daiva.buivydiene@lmt.lt

Giedrė Kojelytė

Vyriausioji specialistė (komunikacijai ir ryšiams su visuomene)

(8 5) 261 8538

giedre.kojelyte@lmt.lt

dr. Milda Jodinskienė

Vyriausioji specialistė

(8 5) 210 7394

milda.jodinskiene@lmt.lt

Irmantas Pečiūra

Vyriausiasis Specialistas

(85) 236 0556

irmantas.peciura@lmt.lt

Ugnė Dragūnaitė

Vyriausioji specialistė

(8 5) 261 6134

ugne.dragunaite@lmt.lt

Marina Valentukevičienė

Vyriausioji specialistė, Gamtos ir technikos mokslų komiteto referentė

(8 5) 261 4010

marina.valentukeviciene@lmt.lt

 
Tarptautinių programų skyrius

Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondas

 

dr. Aistė Vilkanauskytė

Skyriaus vedėja, programos Horizontas 2020 Marie Sklodowska Curie veiklos; COST programa

(8 5) 262 1939

aiste.vilkanauskyte@lmt.lt

Kornelija Janavičiūtė

Programų koordinatorė (H2020 JTC; Euraxess, Lietuvos–Latvijos–Kinijos (Taivano), Lietuvos–Prancūzijos, COST, BONUS ir NORFACE programos; JPI „Vandenynai” ir „Kultūros paveldas”)

(8 5) 210 7396

kornelija.janaviciute@lmt.lt

Saulius Marcinkonis

Vyriausiasis specialistas, programos Horizontas 2020 Sveikata, demografiniai pokyčiai ir gerovė; Maisto išteklių užtikrinimas, tvarus žemės ūkis ir bio-ekonomika; Europos mokslo taryba; M-ERA.NET programa, Lietuvos – Ukrainos programa

(8 5) 261 8530

saulius.marcinkonis@lmt.lt

Viktoras Mongirdas

Vyriausiasis specialistas (Programos Horizontas 2020 Klimato kaita, išteklių naudojimo efektyvumas ir žaliavų tiekimas; Kosmosas; Mokslinių tyrimų infrastruktūros; Lietuvos–Baltarusijos, BiodivERsA3 ir Sumforest programos)

(8 5) 210 53 35

viktoras.mongirdas@lmt.lt

Darius Grigaliūnas

Programų koordinatorius (H2020 Mokslas su visuomene ir visuomenei; Lietuvos-Lenkijos, Euronanomed ir CHIST-ERA programos; atviros partnerystės projektai)

(8 5) 236 05 07

darius.grigaliunas@lmt.lt

 
Mokslo programų skyrius

Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondas

dr. Vaiva Priudokienė

Skyriaus vedėja

(8 5) 261 8532

vaiva.priudokiene@lmt.lt

dr. Gražina Adamonytė

Vyriausioji specialistė (administruoja reikminių tyrimų projektus, doktorantų stipendijas, paramą doktorantų akademinėms išvykoms)

(8 5) 236 0500

grazina.adamonyte@lmt.lt

Aušra Ašmontaitė

Vyriausioji specialistė (administruoja NMP „Link ateities technologijų“, mokslininkų grupių fizinių, biomedicinos, technologijos ir žemės ūkio mokslo sričių projektus, paramą mokslo renginiams)

(8 5) 246 0803

ausra.asmontaite@lmt.lt

Inga Grigaliūnienė

Vyriausioji specialistė (administruoja mokslininkų grupių humanitarinių ir socialinių mokslo sričių projektus)

(8 5) 246 0894

inga.grigaliuniene@lmt.lt

Loreta Kielaitienė

Vyriausioji specialistė (administruoja mokslininkų grupių fizinių, biomedicinos, technologijos ir žemės ūkio mokslo sričių projektus ir paramą paskelbti mokslinius straipsnius ir išleisti knygas)

(8 5) 261 8539

loreta.kielaitiene@lmt.lt

dr. Jolita Klimavičiūtė

Vyriausioji specialistė (administruoja Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programos mokslo projektus, NMP ,,Modernybė Lietuvoje", paramą mokslinėms išvykoms)

(8 5) 261 6135

jolita.klimaviciute@lmt.lt

Audronė Mažulytė

Vyriausioji specialistė (administruoja NMP „Agro-, miško ir vandens ekosistemų tvarumas", mokslininkų grupių fizinių, biomedicinos, technologijos ir žemės ūkio mokslo sričių projektus)

(8 5) 261 9061

audrone.mazulyte@lmt.lt

Jolanta Paunksnienė

Vyriausioji specialistė (administruoja mokslininkų grupių fizinių, biomedicinos, technologijos ir žemės ūkio mokslo sričių projektus, paramą akademinėms asociacijoms)

(8 5) 232 4087

jolanta.paunksniene@lmt.lt

Raimonda Rainytė

Vyriausioji specialistė (administruoja nacionalinę mokslo programą ,,Gerovės visuomenė“ ir mokslininkų grupių humanitarinių ir socialinių mokslo sričių projektus)

(8 5) 261 6130

raimonda.rainyte@lmt.lt

dr. Julija Sabataitytė

Vyriausioji specialistė (administruoja NMP „Sveikas senėjimas", mokslininkų grupių fizinių, biomedicinos, technologijos ir žemės ūkio mokslo sričių mokslo sričių projektus)

(8 5) 261 9068

julija.sabataityte@lmt.lt

Giedrius Uogelė

Vyriausiasis specialistas (administruoja, Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programos sklaidos projektus, paramą leidiniams)

(8 5) 246 0801

giedrius.uogele@lmt.lt

 
Teisės ir personalo skyrius

Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondas

 

Jolanta Kairė

Teisės ir personalo skyriaus vedėja

(8 5) 261 9062

jolanta.kaire@lmt.lt

Marius Dijokas

Vyriausiasis specialistas

(8 5) 210 7395

marius.dijokas@lmt.lt

Inga Mečkovskienė

Vyriausioji specialistė

(8 5) 246 0691

inga.meckovskiene@lmt.lt

Jolanta Keršulienė

Personalo specialistė

(8 5) 261 3609

Jolanta.kersuliene@lmt.lt

Vaida Miškinytė

Vyriausioji specialistė, viešųjų pirkimų planavimas, organizavimas ir apskaitą

(8 5) 236 0504

vaida.miskinyte@lmt.lt

 
Bendrųjų reikalų skyrius

Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondas

Ugnė Andrijauskaitė

Vyriausioji specialistė

(8 5) 212 4933

info@lmt.lt

Nomeda Astrauskienė

Vyriausioji specialistė

8 604 75836

nomeda.astrauskiene@lmt.lt

Irena Petrukaitienė

Vyriausioji specialistė

(8 5) 260 8598

i.petrukaitiene@lma.lt

Vaidas Ulkė

Vyriausiasis specialistas

(8 5) 261 3600

vaidas.ulke@lmt.lt

Danutė Vansevičienė

Vyriausioji specialistė

8 604 75866

danute.vanseviciene@lmt.lt

Matas Viliūnas

Informacinių technologijų sistemų administratorius (Tarybos tinklalapio administratorius)

(8 5) 236 0548

matas.viliunas@lmt.lt

 
Finansų ir apskaitos skyrius

Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondas

Danguolė Radzevičienė

Skyriaus vedėja

(8 5) 261 3605

danguole.radzeviciene@lmt.lt

Linas Andrijauskas

Vyriausiasis specialistas

(8 5) 246 0699

linas.andrijauskas@lmt.lt

Jevgenij Budejev

Vyriausiasis specialistas

(8 5) 210 7398

jevgenij.budejev@lmt.lt

Vilija Lašienė

Vyriausioji specialistė

(8 5) 236 0549

vilija.lasiene@lmt.lt

Angelė Matulevičienė

Vyriausioji specialistė

(8 5) 232 4079

angele.matuleviciene@lmt.lt

Aušra Nemeikšytė

Vyriausioji specialistė, LŠBP finansininkė

(8 5) 236 0541

ausra.nemeiksyte@lmt.lt

Birutė Stankevičienė

Vyriausioji specialistė

(8 5) 246 0896

birute.stankeviciene@lmt.lt

 
Projektai

Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondas

 
 
Duomenų bazė „Lituanistika“

Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondas » Projektai

 
Lietuvos–Šveicarijos programa „Moksliniai tyrimai ir plėtra“ (LŠBP)

Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondas » Projektai

dr. Aistė Vilkanauskytė

Skyriaus vedėja, programos Horizontas 2020 Marie Sklodowska Curie veiklos; COST programa

(8 5) 262 1939

aiste.vilkanauskyte@lmt.lt

Aušra Nemeikšytė

Vyriausioji specialistė, LŠBP finansininkė

(8 5) 236 0541

ausra.nemeiksyte@lmt.lt

Andrius Kaveckas

LŠPB teisininkas

(8 5) 261 0206

andrius.kaveckas@lmt.lt

Laima Bagdonavičienė

LŠBP administratorė

(8 5) 210 7397

laima.bagdonaviciene@lmt.lt

 
Lietuvos mokslo ryšių biuras Briuselyje LINO

Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondas » Projektai

 

dr. Brigita Serafinavičiūtė

LINO biuro vadovė

(8 6) 129 0193

brigita.serafinaviciute@lmt.lt

Donata Mauricaitė

LINO biuro politikos analitikė

(8 6) 425 2324

donata.mauricaite@lmt.lt

 
Konkursinė doktorantūra

Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondas » Projektai

dr. Virginija Uksienė

Projekto vadovė

+370 6 112 7147

virginija.uksiene@lmt.lt

Sigita Jovaišienė

Projekto „Konkursinė doktorantūra“ finansininkė

(8 5) 236 0559

sigita.jovaisiene@lmt.lt

 
Techninė parama

Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondas » Projektai

Violeta Zdanevičienė

Finansininkė

(8 5) 246 0800

violeta.zdaneviciene@lmt.lt

 
ES struktūrinės paramos moksliniams tyrimams vykdyti skyrius

Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondas

Eglė Miltakienė

Skyriaus vedėja

8 604 76394

egle.miltakiene@lmt.lt

Diana Kizalaitė

Programų koordinatorė

8 604 53397

diana.kizalaite@lmt.lt

Vaida Vansevičienė

Programų koordinatorė

8 604 53567

vaida.vanseviciene@lmt.lt

Violeta Zdanevičienė

LŠPB projektų finansininkė

8 604 53722

violeta.zdaneviciene@lmt.lt

 
ES struktūrinės paramos tyrėjų gebėjimams ugdyti skyrius

Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondas

Audrius Žvikas

Skyriaus vedėjas

8 604 58290

audrius.zvikas@lmt.lt

Ignė Balaišytė

Programų koordinatorė

8 604 85867

igne.balaisyte@lmt.lt

Sergej Tkačenko

Finansininkas

8 604 78074

sergej.tkacenko@lmt.lt

Ilona Monstavičienė

Programų koordinatorė

8 604 53802

ilona.monstaviciene@lmt.lt

Indrė Dagilienė

Vyriausioji specialistė

8 604 53910

indre.dagiliene@lmt.lt

 
ES struktūrinės paramos koordinavimo skyrius

Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondas

Andrius Kaveckas

Skyriaus vedėjas

8 604 77989

andrius.kaveckas@lmt.lt

Indrė Jarmalavičienė

Teisininkė

8 604 76305

indre.jarmalaviciene@lmt.lt

Veronika Kapalinskaitė

Teisininkė

8 604 76286

veronika.kapalinskaite@lmt.lt

Rimantė Stašaitienė

Tyrėja

8 604 77868

rimante.stasaitiene@lmt.lt

Atgal
 

 

Norėdami Jums pasiūlyti visaavertes paslaugas mūsų interneto svetainėje, prašome leisti įrašyti Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) tam tikrą informaciją – slapukus (angl. „cookies“). Slapukus naudosime atpažindami Jus, kaip ankstesnį svetainės lankytoją ir rinkdami svetainės lankomumo statistiką. Jūs bet kada galite peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) įrašome. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Jūs taip pat turite teisę nesutikti, kad slapukai būtų įrašomi Jūsų kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos Jums gali būti neprieinamos.
Informaciją apie tai, kokie slapukai įrašomi ir kaip juos galite pašalinti, rasite čia.

Slapukų saugojimas: Išjungtas Sutinku