Pradžia EN

Parama paskelbti mokslinius straipsnius ir išleisti knygas

Prašymų svarstymų rezultatai 

Svarbiausi vertinimo principai

Nefinansuojamos išlaidos

Parama skirta Lietuvos tyrėjams paskelbti mokslinius straipsnius aukšto mokslinio lygio žurnaluose ir išleisti aukšto mokslinio lygio knygas. Skiriant paramą konkurso būdu siekiama skatinti Lietuvos mokslo plėtrą ir jo žinomumą pasaulyje, sudaryti visiems Lietuvos mokslininkams tokias sąlygas, kad mokslininko ar institucijos, kurioje jis dirba, finansinės galimybės neturėtų įtakos pasiektų mokslinių tyrimų rezultatų sklaidai.

Paraiškos gauti paramą paskelbti mokslinius straipsnius ir išleisti knygas priimamos nuolatos pagal šį kalendoriniame plane skelbiamą kvietimą.

Su parama susiję dokumentai

 

 


Informaciją teikia Loreta Kielaitienė, tel. 8 676 18640, e. p. loreta.kielaitiene@lmt.lt (Mokslo programų skyrius,111 kab.)