Pradžia EN

Analizės, studijos, tyrimai

Technologinės plėtros priemonės (2012 m. ir 2015 m. kvietimų) įžvalgos. Priemonės paskesnysis (ex post) vertinimas

Parengta 2017 m.

2012–2014 metų institucijų vertinimo rezultatai. Neįskaityti mokslo straipsniai

Parengta 2016 m.

Darbo užmokesčio fiksuotųjų įkainių dydžių mokslinių tyrimų projektuose nustatymo tyrimo ataskaita

Parengta 2014 m. Ataskaitos priedas – pažymos forma

Persikėlimo išlaidų fiksuotųjų įkainių apskaičiavimo tyrimo ataskaita 

Parengta 2014 m. Ataskaitos priedas – pažymos forma

Lietuvos mokslo tarybos veiklos vertinimo ataskaitos išvados ir rekomendacijos

Parengta 2014 m.

Lietuvos mokslo tarybos veiklos vertinimo ataskaita

Parengta 2014 m., dokumentas anglų kalba

Lietuvos mokslo taryba: 2011–2012 – naujo dešimtmečio pradžia 

Parengta 2012 m., dokumentas anglų kalba

Studija „Aukštųjų mokyklų valdymo, kai jų aukščiausiosios institucijos – tarybos – daugumą sudaro socialiniai partneriai, modelio projektas“

Parengta 2005 m.

Aukščiau pateikti .PDF dokumentai yra atidaromi nemokama „Adobe Reader“ programa.