Pradžia EN

Parama doktorantams (iki 2017-12-31)

Konkursinė parama doktorantams skiriama siekiant skatinti doktorantų mokslinį ar meninį iniciatyvumą, remti doktorantų mokslines tiriamąsias ar kūrybines idėjas ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros darbus. Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu finansavimą numatyta skirti kasmet pagal dvi paramos rūšis.

Doktoranto stipendija

Parama doktoranto akademinei išvykai

Suteikiama už akademinius pasiekimus ne didesnė kaip 8 bazinių socialinių išmokų dydžio stipendija per mėnesį.

Kartu su stipendija už akademinius pasiekimus vieną kartą per metus gali būti suteikta ne didesnė kaip 30 bazinių socialinių išmokų dydžio parama kelionės į tarptautinį mokslo ar meno renginį pristatyti savo mokslinį tyrimą ar tyrimą ir (ar) meno kūrinį išlaidoms padengti.

Lėšos doktorantų stipendijoms ir paramai doktorantų akademinėms išvykoms nustatomos kiekvienais metais, atsižvelgiant į gautų paraiškų skaičių, doktorantų mokslinių darbų ar tyrimų ir (ar) meno kūrinių kiekį ir jų lygį, šiai paramos rūšiai numatytą metinę lėšų sumą. Paraiškų konkursuose gali dalyvauti:

  • mokslo doktorantai, aktyviai vykdantys mokslinius tyrimus, t. y. turintys paskelbtų ar priimtų spausdinti mokslinių darbų;
  • meno doktorantai, aktyviai vykdantys tyrimus ir (ar) kuriantys, atliekantys ir viešai pristatantys meno kūrinius, t. y. turintys kultūros ir meno leidiniuose paskelbtų ar priimtų spausdinti tyrimų ir (ar) sukurtų, atliktų ir viešai pristatytų meno kūrinių.

2017 metais stipendijas už akademinius pasiekimus gavę doktorantai ataskaitas iki gruodžio 15 d. galės teikti adresu http://junkis.lmt.lt, įvedę vartotojo vardą ir slaptažodį, kuriuos naudojo pildydami paraišką. Laiku nepateikusių ataskaitų doktorantų vėlesnių metų paraiškos stipendijai ir (ar) paramai gauti svarstomos nebus.

 

Aktualūs dokumentai:


Informaciją teikia dr. Gražina Adamonytė tel. 8 676 18580, e. p. grazina.adamonyte@lmt.lt (Mokslo programų skyrius, 108 kab.)