Pradžia EN

Kalendorinis kvietimų planas

2018-04-16

Paraiškos pagal COST programos veiklas priimamos nuolatos

Paraiškos gali būti teikiamos tik toms COST veikloms, kurios yra patvirtintos COST aukšto lygio pareigūnų posėdyje ir kurių COST veiklos valdymo komitete Lietuva atstovo neturi arba turi tik vieną kitos nei pareiškėjo institucija atstovą...
2018-04-13

2018 metų kvietimas teikti paraiškas paramai mokslo renginiams gauti

Lietuvos mokslo taryba skelbia kvietimą teikti paraiškas paramai mokslo renginiams gauti. Paraiškos priimamos iki 2018 m. gegužės 14 d. 24 val.
2018-03-29

Kvietimas teikti paraiškas pagal veiklą „Mokslininkų iš užsienio pritraukimas vykdyti mokslinius tyrimus“

Lietuvos mokslo taryba skelbia kvietimą teikti paraiškas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės 01.2.2-LMT-K-718 priemonės „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“ veiklą...
2018-02-15

2018 m. kvietimas teikti paraiškas pagal Lietuvos ir Prancūzijos programą „Žiliberas“

Lietuvos mokslo taryba (toliau – Taryba) skelbia kvietimą teikti mokslinių tyrimų projektų, kurie bus įgyvendinami pagal dvišalio bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros srityje Lietuvos ir Prancūzijos integruotos veiklos...