Pradžia EN

Kalendorinis kvietimų planas

Kvietimų pobūdis
Programų grupės
Programos paskirtis
2017
2018
IV I II III
Valstybės užsakomieji tyrimai
Reikminių tyrimų projektai 11.03 - 11.24      
Tarptautinio bendradarbiavimo projektai ir tarptautiniai įsipareigojimai
BIODIVERSA 10.05 - 12.01      
COST (dalyvavimas) Nuolatinis kvietimas
CHIST-ERA 10.31 - 01.11    
EURONANOMED 11.14 - 01.16    
JPI „Kultūros paveldas“ programa „Besikeičianti aplinka“ 09.05 - 11.30      
Lietuvos–Baltarusijos programa      
Lietuvos–Latvijos–Kinijos (Taivano) programa      
Lietuvos–Lenkijos programa 09.15 - 12.16      
Lietuvos–Prancūzijos programa „Žiliberas“      
Stažuotės Europos kosmoso agentūroje 10.18 - 11.29      
Priemonės tyrėjų karjerai ir mobilumui
Doktorantų akademinės išvykos     04.16 - 05.15  
Mokslo vadybininkų išvykų finansavimas (LINO LT)** Nuolatinis kvietimas
Parama akademinėms asociacijoms      
Parama doktorantams už akademinius pasiekimus 10.16 - 12.15      
Parama paskelbti mokslinius straipsnius ir išleisti knygas Nuolatinis kvietimas
Tyrėjų išvykų finansavimas (LINO LT)** Nuolatinis kvietimas
Užsienio mokslininkų vizitų finansavimas (LINO LT)** Nuolatinis kvietimas

** – ES struktūrinių fondų investicijų projektas 
*** –  ES struktūrinių fondų investicijų priemonė