Pradžia EN

Kalendorinis kvietimų planas

Kvietimų pobūdis
Programų grupės
Programos paskirtis
2018
I II III IV
Valstybės užsakomieji tyrimai
Gerovės visuomenė (NMP)      
Protų pritraukimas ir reintegracija (SMART)***      
Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016-2024 metų programa      
Mokslininkų inicijuoti projektai
Aukšto lygio MTEP***      
Individualūs MTEP (H2020) projektai*** 12.28 - 03.30      
Tarptautinio bendradarbiavimo projektai ir tarptautiniai įsipareigojimai
COST (dalyvavimas) Nuolatinis kvietimas
Lietuvos–Baltarusijos programa      
Lietuvos–Latvijos–Kinijos (Taivano) programa 03.01 - 05.31    
Lietuvos–Prancūzijos programa „Žiliberas“ 02.15 - 05.17    
M-ERA.NET 03.01 - 06.01    
NORFACE      
Parama Lietuvos–Japonijos projektams skatinti      
Parama rengusiems programos „Horizontas 2020“ paraiškas    
Stažuotės Europos kosmoso agentūroje      
7BP projektų PVM kompensavimas    
Priemonės tyrėjų karjerai ir mobilumui
Doktorantų akademinės išvykos   04.16 - 05.15   10.15 - 11.15
Kompetencijos kėlimas mokslinėje stažuotėje***      
Kompetencijos kėlimas mokslo renginiuose užsienyje***      
Mokslo vadybininkų išvykų finansavimas (LINO LT)** Nuolatinis kvietimas
Parama akademinėms asociacijoms      
Parama doktorantams už akademinius pasiekimus       10.15 - 12.15
Parama mokslo renginiams      
Parama paskelbti mokslinius straipsnius ir išleisti knygas Nuolatinis kvietimas
Podoktorantūros stažuotės***      
Studentų praktika ir tyrimai*** 01.10 - 03.12    
Tyrėjų išvykų finansavimas (LINO LT)** Nuolatinis kvietimas
Užsienio mokslininkų vizitų finansavimas (LINO LT)** Nuolatinis kvietimas
Vizitas dalyvauti doktorantūros procese Lietuvos MSI***      
Vizitas į Lietuvos MSI mokslininkų kompetencijai kelti***      
Doktorantūros studijų plėtra      

** – ES struktūrinių fondų investicijų projektas 
*** –  ES struktūrinių fondų investicijų priemonė