Pradžia EN

Marie Sklodowska Curie veiklos

Strateginis tikslas

Aukštos kokybės ir inovatyvus tyrėjų lavinimas, patraukios karjeros galimybės bei apsikeitimas žiniomis, skatinant tarptautinį ir tarpsektorinį tyrėjų judumą.

Finansuojama veikla

Marie Sklodowska Curie veiklose (MSCA) nėra iš anksto nustatytų teminių prioritetų, todėl tyrimų objektus pasirenka patys tyrėjai (principas „iš apačios į viršų“). MSCA gali dalyvauti visų mokslinių tyrimų ir inovacijų sričių atstovai.

MSCA dalyvių finansavimas

Bendrijos parama projektui ITN, IF, RISE ir COFUND veiklose:

MSCA veikla  Nustatyto dydžio mokėjimai tyrėjui (per mėnesį, Eur) Nustatyto dydžio mokėjimai institucijoms (per mėnesį, Eur)
Atlyginimas* Išlaidos mobilumui Šeimos išlaidos Išlaidos mosklinių tyrimų, lavinimo ir bendradarbiavimo veikloms Valdymo išlaidos
 ITN 3 270 600 500 1 800 1 200
IF 4 880 600 500 800 650
* taikomas korekcijos keficiento priklausomai nuo šalies, į kurią vykstama

 

MSCA veikla Nustatyto dydžio mokėjimai personalui (priemokos per mėnesį, Eur) Nustatyto dydžio mokėjimai institucijoms (per mėnesį, Eur)
Išlaidos moksliniųų tyrimų, lavinimo ir bendradarbiavimo veikloms Valdymo ir netiesioginės išlaidos
RISE 2 100 1 800 700

 

MSCA veikla Nustatyto dydžio mokėjimai tyrėjui** (per mėnesį, Eur) Nustatyto dydžio mokėjimai institucijoms** (per mėnesį, Eur)
COFUND Pradedantiesiems tyrėjams 1 935 325
Patyrusiems tyrėjams 2 740
** EK indėlis, nustatytas EK sprendimu Nr. (2017)6855

Kvietimai teikti paraiškas

Programos biudžetas – 6 162 mln. Eur

Aktualūs dokumentai ir naudingos nuorodos:

Nacionalinė MSCA atstovė – dr. Aistė Vilkanauskytė (tel. (8 5) 2 621 939, e. p. aiste.vilkanauskyte@lmt.lt)

Atstovas H2020 komitete – habil. dr. Remigijus Leipus (Vilniaus universitetas, tel. (8 5) 219 3052, e. p. remigijus.leipus@mif.vu.lt)

Ekspertai H2020 komitete: