Pradžia EN

Lietuvos dalyvavimo statistika

2017 m. spalio 2 d. EK duomenimis (446-ių Kvietimų rezultatai):

  • Lietuvos institucijos dalyvavo teikiant 1576 programos  „Horizontas 2020“ paraiškas, kuriose buvo 1965 pareiškėjų iš Lietuvos, iš jų 444 – teikė paraiškas kaip koordinatoriai; 
  • 234 dalyviai iš Lietuvos pateko į finansuotinų paraiškų sąrašą, iš kurių 44 – koordinatoriai (koordinatorių sėkmės rodiklis – 9,91%);
    • 191-je su EK pasirašytose dotacijos sutartyse dėl projektų įgyvendinimo yra 228 dalyviai iš Lietuvos, iš kurių 42 – koordinatoriai. Lietuvos dalyvių biudžetas projektuose – 39,897 mln. eurų, iš jų EK skirta dotacija - 32,354 mln. eurų. Vienam dalyviui vidutiniškai tenka 141,9 tūkst. eurų;
    • Sėkmės rodiklis pagal dalyvavimų skaičių – 11.91 %, o pagal EK skirtas lėšas – 7.27 %;
  • Daugiausiai partnerysčių „Horizonto 2020“ projektuose Lietuva turi su Vokietija (332), Italija (257), Prancūzija (247), Didžiąja Britanija (227) ir Ispanija (222). Tarp kaimyninių šalių daugiausiai partnerysčių su Lenkija (98), panašus skaičius su Latvija (45) ir Estija (47).

Grafiniai duomenys:

Lietuvos institucijų skaičius „Horizonto 2020“  paraiškose ir finansuotinų paraiškų sąraše:

Teminė sritis/veikla

Lietuvos dalyvių skaičius

Pokytis

Tinkamose vertinti paraiškose

Finansuotinų paraiškų sąraše

Sėkmės rodiklis (proc.)

1. Pažangus mokslas

 

 

1.1 Europos mokslo taryba

36

1

2.78 %

-

1.2 Ateities ir kuriamos technologijos

55

2

3.64 %

1.3 Marie Sklodowska Curie veiklos

370

36

9.73 %

1.4 Mokslinių tyrimų infrastruktūros

20

8

40.00 %

2. Pramonės lyderystė

 

 

2.1 Informacinės ir ryšių technologijos

227

22

9.69 %

2.2 Nanotechnologijos

48

5

10.42 %

2.3 Naujos medžiagos

11

2

18.18 %

-

2.4 Biotechnologijos

8

0

0.00 %

-

2.5 Pažangi gamyba

45

4

8.89 %

-

2.6 Kosmoso technologijos

27

7

25.93 %

2.7 Prieiga prie rizikos kapitalo

3

0

0.00 %

-

2.8 MVĮ instrumentas

15

7

46.67 %

3. Visuomenės iššūkiai

 

 

3.1 Sveikata, demografiniai pokyčiai ir gerovė

151

7

4.64 %

3.2 Maisto sauga, žemės ūkis ir miškininkystė, jūrų ir vidaus vandenys, bioekonomika

90

15

16.67 %

3.3 Saugi, švari ir efektyviai naudojama energija

212

29

13.68 %

3.4 Pažangi, ekologiška ir integruota transporto sistema

105

28

26.67 %

3.5 Klimato kaita, aplinka, ištekliai ir žaliavos

61

10

16.39 %

3.6 Įtrauki, inovatyvi ir reflektyvi visuomenė

199

19

9.55 %

3.7 Saugios visuomenės

61

2

3.28 %

4. Pažangos sklaida ir dalyvavimo plėtra

47

8

17.02 %

-

5. Mokslas visuomenėje

116

9

7,76 

-

6. Cross-theme

26

1

3,85

-

7. Euratomas (2014-2018)

32

12

37,50

-

 

 

 

 

 

Iš viso:

1965

234

11.91

Duomenų šaltinis: E-CORDA, 2017-10-02