Pradžia EN

Lietuvos dalyvavimo statistika

2017 m. gegužės 31 d. EK duomenimis (395-ių Kvietimų rezultatai):

  • Lietuvos institucijos dalyvavo teikiant 1405 programos „Horizontas 2020“ paraiškas, kuriose buvo 1717 (1588) pareiškėjų iš Lietuvos, iš jų 412 – teikė paraiškas kaip koordinatoriai; 
  • 206 dalyviai iš Lietuvos pateko į finansuotinų paraiškų sąrašą, iš kurių 40 – koordinatoriai;
    • 172-jose su EK pasirašytose dotacijos sutartyse dėl projektų įgyvendinimo yra 205 dalyviai iš Lietuvos, iš kurių 35 – koordinatoriai. Lietuvos dalyvių biudžetas projektuose – 34,298 mln. eurų, iš jų EK skirta dotacija – 27,618 mln. eurų. Vienam dalyviui vidutiniškai tenka 134,72 tūkst. eurų;
    • Sėkmės rodiklis pagal dalyvavimų skaičių – 12,00%, o pagal EK skirtas lėšas – 6,91%;
  • Daugiausiai partnerysčių „Horizonto 2020“ projektuose Lietuva turi su Vokietija (308), Prancūzija (241), Italija (237), Didžiąja Britanija (214) ir Ispanija (207). Su Baltijos šalimis partnerysčių skaičius yra panašus - 43 su Latvija ir 40 su Estija.

Grafiniai duomenys:

Lietuvos institucijų skaičius „Horizonto 2020“  paraiškose ir finansuotinų paraiškų sąraše:

Teminė sritis/veikla

Lietuvos dalyvių skaičius

Pokytis

Tinkamose vertinti paraiškose

Finansuotinų paraiškų sąraše

Sėkmės rodiklis (proc.)

1. Pažangus mokslas

 

 

1.1 Europos mokslo taryba

36

1

2,78

1.2 Ateities ir kuriamos technologijos

50

2

4,00

1.3 Marie Sklodowska Curie veiklos

255

24

9,41

1.4 Mokslinių tyrimų infrastruktūros

13

6

46,15

-

2. Pramonės lyderystė

 

 

2.1 Informacinės ir ryšių technologijos

195

18

9,32

2.2 Nanotechnologijos

47

5

10,64

2.3 Naujos medžiagos

11

2

18,18

-

2.4 Biotechnologijos

7

0

0

-

2.5 Pažangi gamyba

45

4

8,89

2.6 Kosmoso technologijos

19

5

26,32

2.7 Prieiga prie rizikos kapitalo

3

0

0

-

2.8 MVĮ instrumentas

12

7

58,33

-

3. Visuomenės iššūkiai

 

 

3.1 Sveikata, demografiniai pokyčiai ir gerovė

133

6

4,51

3.2 Maisto sauga, žemės ūkis ir miškininkystė, jūrų ir vidaus vandenys, bioekonomika

80

14

17,50

3.3 Saugi, švari ir efektyviai naudojama energija

210

29

13,81

3.4 Pažangi, ekologiška ir integruota transporto sistema

98

27

27,55

3.5 Klimato kaita, aplinka, ištekliai ir žaliavos

54

9

16,67

-

3.6 Įtrauki, inovatyvi ir reflektyvi visuomenė

168

15

8,93

3.7 Saugios visuomenės

60

2

3,33

-

4. Pažangos sklaida ir dalyvavimo plėtra

47

8

17,02

5. Mokslas visuomenėje

116

9

7,76 

-

6. Cross-theme

26

1

3,85

-

7. Euratomas (2014-2018)

32

12

37,50

-

 

 

 

 

 

Iš viso:

1717

206

12,00

 Duomenų šaltinis: E-CORDA, 2017-05-31