LMT
 
 

Disertacijų gynimai ir konkursai eiti pareigas

Mokslo konkursinis finansavimas

Vykdydama Mokslo ir studijų įstatymą Lietuvos mokslo taryba 2009 metais pradėjo vykdyti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros programinį konkursinį finansavimą. Taryba nuolat skelbia konkursus visų mokslo sričių mokslinių tyrimų ir kitos mokslinės veiklos projektams atrinkti, vykdo administracinę paraiškų patikrą, organizuoja ekspertinį vertinimą, skelbia rezultatus ir administruoja konkursus laimėjusius projektus. Orientuojamasi į priešakinių aukšto lygio mokslinių tyrimų projektų finansavimą.

Pradėjusi šią veiklą Taryba parengė daugiau kaip 30 šiai veiklai suvienodinti ir palengvinti skirtų tvarkos aprašų, reglamentuojančių konkrečias programų finansavimo procedūras. Konkursams ir laimėjusiems projektams administruoti įdiegta paraiškų informacinė sistema.

Šiuo metu Taryba administruoja per 20 programų moksliniams tyrimams ir kitai mokslinei veiklai finansuoti šiomis lėšomis:

  • valstybės biudžeto;
  • Europos Sąjungos struktūrinės paramos;
  • Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programos paramos.

Kasmet vidutiniškai paskelbiama apie 15 kvietimų teikti paraiškas moksliniams tyrimams finansuoti ir apie 20 kvietimų paramai kitoms mokslinėms veikloms gauti.

 

Atgal