Pradžia EN

Įžanginis paraiškų vertinimas

Atliktas Mokslininkų grupių projektų III kvietimo paraiškų įžanginis vertinimas. Jo metu buvo vertinama, ar projekto tematika atitinka nacionalinės mokslo programos uždavinį (-ius) ar priemonę (-es). Kitam ekspertinio vertinimo etapui - išsamiajam vertinimui  - teikiamos tik tos paraiškos, kurių tematikos skiriasi nuo minėtų programų tematikų.

Paraiškų, kurių tematika atitinka nacionalinės mokslo programos uždavinį (-ius) ar priemonę (-es), skaičius:

Nacionalinės mokslo programos pavadinimas
Paraiškų, kurių tematika atitinka nacionalinės mokslo programos uždavinį (-ius) ar priemonę (-es), skaičius
Nacionalinė mokslo programa „Ateities energetika“ 9
Nacionalinė mokslo programa „Lėtinės neinfekcinės ligos“ 12
Nacionalinė mokslo programa „Lietuvos ekosistemos: klimato kaita ir žmogaus poveikis“ 3
Nacionalinė mokslo programa „Socialiniai iššūkiai nacionaliniam saugumui“ 5
Nacionalinė mokslo programa „Sveikas ir saugus maistas“ 5

Išsamiai bus vertinamos 77 humanitarinių ir socialinių mokslų sričių paraiškos, 195 fizinių, biomedicinos, technologijos ir žemės ūkio mokslo sričių paraiškos ir 17 projektų, skirtų bendradarbiauti su JAV mokslininkais, paraiškos.

Su įžanginio vertinimo rezultatais pareiškėjai gali susipažinti adresu http://sistema.lmt.lt, įvedę vartotojo vardą ir slaptažodį, kuriuos naudojo pildydami paraišką.