Pradžia EN

Valdyba

 

prof. Valdemaras Razumas

Valdybos pirmininkas

valdemaras.razumas@lmt.lt

 

Kęstutis Jasiūnas

Valdybos narys, UAB „Ekspla“ generalinis direktorius

k.jasiunas@ekspla.com

dr. Rasuolė Lukošė

Valdybos narė, Fizinių Technologinių mokslo centro mokslo darbuotoja

rasuole.lukose@ftmc.lt 

Kristina Masevičiūtė

Valdybos narė, Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro Mokslo politikos analizės skyriaus vadovė

kristina.maseviciute@mosta.lt

dr. Urtė Neniškytė

Valdybos narė, Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro mokslo darbuotoja

urte.neniskyte@lmt.lt

prof. Rimvydas Petrauskas

Valdybos narys, Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto dekanas

rimvydas.petrauskas@if.vu.lt

prof. Rimantas Rudzkis

Valdybos narys, Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos instituto vyresnysis mokslo darbuotojas

rimantas.rudzkis@mii.vu.lt

dr. Skaidra Trilupaitytė

Valdybos narė, Lietuvos kultūros tyrimų instituto vyresnioji mokslo darbuotoja

s.trilupaityte@gmail.com

dr. Giedrius Viliūnas

Valdybos narys, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo viceministras

giedrius.viliunas@smm.lt