Pradžia EN

Užsienyje įgytų mokslo (meno) daktaro laipsnių vertinimo komisija

Prašymus dėl užsienyje įgyto mokslo (meno) daktaro laipsnio pripažinimo nagrinėja nuolatinė Lietuvos mokslo tarybos komisija.Ji nustato užsienyje įgytos aukštojo mokslo kvalifikacijos vertę ir lygmenį kilmės šalyje, taip pat atlieka užsienyje įgytos aukštojo mokslo kvalifikacijos lyginimą su Lietuvos Respublikoje nustatytais atitinkamais reikalavimais. Įvertinusi užsienyje įgytą kvalifikaciją komisija nusprendžia pripažinti arba nepripažinti ją lygiaverte Lietuvos Respublikoje teikiamam mokslo (meno) daktaro laipsniui. Išsamesnė informacija apie užsienyje įgyto daktaro laipsnio pripažinimo procedūrą.

Komisijos primininką ir narius tvirtina Lietuvos mokslo taryba. Komisiją sudaro 7 nariai:

Komisijos veiklą reglamentuojantys teisės aktai:

 


Komisijos darbą administruoja vyr. specialistė Daiva Buivydienė, tel. (8 5) 261 6134, e. p. daiva.buivydiene@lmt.lt.