Pradžia EN

Gamtos ir technikos mokslų komitetas

 Komiteto pirmininkas – prof. Jūras Banys

 
   

prof. Albertas Bitinas

prof. Pavelas Duchovskis

prof. Juozas Kulys

prof. Limas Kupčinskas

prof. Remigijus Leipus

prof. Arūnas Lukoševičius

prof. Edita Sužiedėlienė

Gytis Svirskis

prof. Pranas Šerpytis

prof. Gediminas Valkiūnas